noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto vinnare i ramavtal för offentlig sektor

26 november 2018

Tieto vann i de flesta anbudsområden som efterfrågades i Statens inköpscentrals nya ramavtal för IT-tjänster inom offentlig sektor för Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland samt Västra Götaland.

Tieto ställde upp i fyra av totalt sju kategorier och vann i samtliga i nära samarbete med sitt nyförvärv Avega. Tilldelningsbeslutet har genomförts av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet för region södra och baseras på baseras på bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Tieto fick maximala 100 poäng i tre, och 97,39 poäng i den fjärde kategorin.

Ramavtalen gäller till 2020 med option på ytterligare två år.

Tieto fick högst poäng i följande:

  • Verksamhetsutveckling & krav (100 poäng)
  • IT-arkitekter (100 poäng)
  • Systemutveckling & systemförvaltning (97,39 poäng)
  • Ledning & styrning (100 poäng).

– Att Avega och Tieto vinner denna typ av avtal visar att vi tillsammans har ett riktigt slagkraftigt erbjudande till kunderna. Tillsammans kan vi leverera värde som vi inte kan var för sig, säger Mats Brandt, chef offentlig sektor, Tieto Sweden AB.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att ingå ramavtal för varor och tjänster för statliga myndigheter.

För mer information kontakta:

Mats Brandt, chef offentlig sektor, Tieto Sweden AB

Tel: +46 (0) 70 530 33 25, e-post: mats.brandt@tieto.com

Fredrik Ring, verkställande direktör, Avega Group

Tel: +46 (0) 72 222 98 51, e-post: fredrik.ring@avegagroup.se

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com

Om Avega

Avega Group är ett konsultföretag med specialister inom digital transformation och är sedan december 2017 ett dotterbolag till Tieto. www.avegagroup.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn