noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto lanserar etiska riktlinjer för AI

17 oktober 2018

Tieto stärker sitt engagemang för att främja etisk och ansvarsfull användning av artificiell intelligens (AI) inom bolaget. Den nya satsningen innebär bland annat särskilda etikregler för AI och en certifiering för alla medarbetare som arbetar med AI. Detta öppnar också för nya roller som etik- och transparensingenjörer och AI-utbildare inom etik.

Tieto utvecklar företagsplattformar och produkter inom AI för många industrier och har ett stort engagemang i utvecklingen av en ansvarsfull och etisk användning av AI. De nya etiska riktlinjerna kommer att vara en grund för alla anställda som arbetar med AI inom Tieto. Principerna, som följer Tietos Code of Conduct, kommer sannolikt att utvecklas i takt med att tekniken blir mer avancerad.

Tietos nya AI-etiska riktlinjer

Ansvar: Att utveckla AI för goda ändamål, för planeten och mänskligheten.

Mänskliga rättigheter: Säkra friheten att kunna tjäna goda sociala ändamål.

Rättvisa & jämlikhet: Fördomsfri, rättvis och inkluderande AI som främjar mångfald och jämlikhet mellan människor.

Säkerhet & trygghet: AI-system ska vara gjorda för att förhindra missbruk och för att minska säkerhetsrisker.

Transparens: Sträva efter att AI ska gå att förklara och kunna förklara sig själv.

Etisk AI-certifiering

AI kommer att ha en grundläggande påverkan på många aspekter av våra liv. I dag används AI inom allt från självkörande bilar och visumansökningar till medicinska diagnoser och finansiella tjänster, i vissa fall där liv och stora summor pengar kan stå på spel. Tusentals anställda globalt inom Tieto har gått en intern kurs inom AI under 2018 för att förbättra sina AI-kunskaper. Nu lanserar Tieto en intern etisk certifiering för att försäkra att de som jobbar nära AI-lösningarna följer de etiska riktlinjerna.

Nya tjänster inom AI-etik

Tieto kommer även att etablera nya roller som fokuserar på etiska värden kopplade till AI, som etik- och transparensingenjörer och AI-utbildare inom etik.

Dessa specialister fokuserar på transparens, trovärdighet, säkerhet och rättvisa inom AI. Tieto är bland de första företagen i Norden att rekrytera för den här nya typen av roller för att säkerställa en hållbar och ansvarsfull användning av AI.

– Eftersom vi kan vänta oss oerhörda framsteg inom AI är det nödvändigt att vi lyfter de etiska frågeställningarna som kommer med den här nya teknologin. Genom att integrera AI-principerna och certifieringen i vår dagliga verksamhet tror vi att vi kan bidra till en mer hållbar framtid och se till att vi skapar ansvarsfull AI som stöder mänskligheten. Företag som utvecklar AI har en viktig roll när det gäller att utforma AI-etik och vi måste lyssna på alla delar av samhället för att säkerställa högsta standard och nytta, säger Christian Guttmann, Vice President, Head of Artificial Intelligence and Data Science på Tieto.

Övriga AI-initiativ

Tieto jobbar tätt tillsammans med olika intressenter för att skapa ett allmänt ramverk kring AI och för att lyfta de etiska frågorna. Den Europeiska AI-alliansen är ett exempel på ett sådant samarbete.

Tieto är även en del av nationella standardiseringsorganisationer, som är kopplade till den Internationella standardiseringsorganisationen (ISO), med fokus på att skapa en standard för AI, och i CLAIRE-projektet med fler än 1 000 viktiga intressenter för att stärka vetenskap, innovation och samarbete inom AI.

För mer information, vänligen kontakta:

Tietos AI-team, ai@tieto.com

Twitter, sök på #TietoAI

Tieto Newsdesk, news@tieto.com, +358 40 570 4072

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn