noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto ansluter sig till den Europeiska AI-alliansen (European AI Alliance) för att forma framtidens AI

09 oktober 2018

Tieto meddelade i dag att de, som ett av de första företagen i Norden, ansluter sig till den Europeiska AI-alliansen; ett nystartat forum där AI-intressenter samlas för att förstärka den europeiska konkurrenskraften inom forskning och utveckling av artificiell intelligens och dess inverkan på industri och samhälle. 

AI-alliansen är inrättad av EU-kommissionen och samlar en mängd ledande AI-aktörer såsom företag, konsumentorganisationer, fackföreningar och andra företrädare för det civila samhället i Europa, för att dela med sig av deras bästa exempel. AI-alliansen syftar till att bidra till den europeiska debatten om AI och påverka EU-kommissionens AI-policy. 

För att uppnå detta arbetar AI-alliansen i nära samarbete med ”High-Level Expert Group on Artificial Intelligence- AI HLEG ” – en expertgrupp som på hög nivå informerar om AI:s möjligheter och utmaningar samt stöder kommissionen i genomförandet av den europeiska strategin för AI. 

AI HLEG kommer också att förbereda de etiska riktlinjerna för AI - som kommer att täcka frågor som rättvisa, säkerhet och insyn, liksom konsekvenserna för våra grundläggande rättigheter som till exempel integritet, värdighet och konsumentskydd. Gruppen består av 52 medlemmar - från akademin, näringsliv och det civila samhället, med medlemmar såsom BMW, Fraunhofer institut, Oxford University, Telenor, Bosch, IBM, Bayer, Google, Nokia och Siemens m fl. 

AI-alliansen, som Tieto ansluter till, kommer att komplettera och stödja AI HLEGs arbete, särskilt när det gäller att förbereda AI-etiska riktlinjer och säkerställa Europas konkurrenskraft inom AI. Tieto och andra medlemmar av AI-alliansen kan ge direkt återkoppling om specifika frågor och förslag på handlingar som utarbetats av AI HLEG-gruppen. 

– Som ett av de första nordiska företagen som deltar i AI-alliansen har Tieto ett utmärkt tillfälle att underlätta AI-utvecklingen i Europa. Vi är glada över att kombinera våra krafter med de andra AI-alliansmedlemmarna för att främja AI-innovation, samtidigt som de högsta etiska och hållbarhetsstandarderna garanteras i utvecklingen av AI. Vi arbetar tillsammans med andra ledande medlemmar för att bygga strategier som accelererar AI-forskning och industriella applikationer, säger Dr. Christian Guttmann, Global Head of Artificial Intelligence and Data Science and Chief Artificial Intelligence Scientist (Vice VD), Tieto. 

– Som nordisk ledare inom AI har vi redan ett brett Tieto AI-etikcertifikat och rekryterar redan nya talanger inom området, bland annat AI-etik och transparensingenjörer samt AI-utbildare för att lära ut våra AI-system, fortsätter Guttmann.

AI och avancerad dataanalys är en integrerad del av Tietos vision för framtida tillväxt och framgång. Tieto har nyligen utvecklat flera innovativa AI- och datastyrda projekt, exempelvis ett pilotprojekt med Esbo stad i Finland.

Tieto kommer att ha sex AI-expertrepresentanter i AI-alliansen - varje representant har en djup vetenskaplig och industriell erfarenhet inom artificiell intelligens, såsom maskininlärning, ”deep learning", fleragenter-system, kunskapsrepresentation, maskinperspektiv och AI-etik. 

För mer information vänligen kontakta: 

Tieto’s AI team, ai@tieto.com

Tieto Newsdesk, news@tieto.com, +358 40 570 4072

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn