noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Stark tillväxt inom flera affärsområden – uppköp börjar bära frukt

24 oktober 2018

Tietos verksamhet växte med 7 procent i lokala valutor under det tredje kvartalet 2018. I Sverige blev motsvarande siffra 10 procent, där förvärven av Avega och NSEC nu tydligt ger resultat ochbidrar tillen stark tillväxt inom bland annat konsulttjänster och säkerhet. Detta framgår av den kvartalsrapport som Tieto publicerade under onsdagen den 24 oktober 2018.

Justerat rörelseresultat för koncernen blev 41,6 (41,1) miljoner euro med en vinstmarginal på 11,3 (11,6) procent för kvartalet. 

– Vi hade ett starkt tredje kvartal både på koncernnivå och i Sverige. Vi fortsätter att växa inom alla våra affärsområden och vår position i Sverige blir allt starkare. Förvärvet av NSEC har nu verkligen börjat bära frukt. Vi har utvecklat vår kapacitet och tjänsteportfölj på ett område som röner allt större intresse bland våra kunder, inte minst på grund av det nya EU-direktivet NIS som följer i spåren efter GDPR. Den ökande efterfrågan på molntjänster påverkar också behovet av moderna säkerhetslösningar, säger Håkan Dahlström, Sverigechef på Tieto.

– Vi är glada över att vår starka tillväxt fortsätter. Vi ser stora möjligheter över hela vår tjänsteportfölj - från designdriven konsultverksamhet, dataanalys och molntjänster till modernisering av infrastruktur och applikationer med höga tillgänglighetskrav. Bredden av våra tjänster och mjukvara har, i kombination med riktade investeringar, skapat en hållbar grund för tillväxt, vilket märks extra tydligt inom våra affärsområden Teknologitjänster och modernisering, samt Produktutvecklingstjänster, säger Kimmo Alkio, VD och koncernchef på Tieto. 

Med sin strategi för åren 2016-2020 satsar Tieto på innovation och tillväxt och avser att öka sin marknadsandel i Norden, med särskilt fokus på Sverige. Totalt växte Tieto 10 procent i Sverige under det tredje kvartalet. I kombination med en positiv utvecklingen inom samtliga affärsområden, bidrog uppköpen av bolagen Avega och NSEC till den fortsatt starka tillväxten. Under kvartalet slöts även viktiga avtal med bland annat Nynäshamns Kommun gällande digitaliserad dokument- och ärendehantering genom Public 360 Online, en molnbaserad helhetslösning för offentlig sektor.

Under kvartalet anslöt sig Tieto, som ett av de första företagen i Norden, till den Europeiska AI-alliansen, ett nystartat forum för att stärka den europeiska konkurrenskraften inom forskning och utveckling av artificiell intelligens.  Tieto utvecklar företagsplattformar och produkter inom AI för många industrier och har ett stort engagemang i utvecklingen av en ansvarsfull och etisk användning av AI. Nyligen tog företaget fram etiska riktlinjer för användning av AI. 

– AI kommer att påverka allas liv. Med den ökande användningen av AI är det nödvändigt att lyfta de etiska frågeställningarna och möta det växande kompetensbehovet som följer den här nya teknologin. Därför har alla medarbetare inom Tieto möjlighet att utbilda sig och certifiera sig inom AI, avslutar Håkan Dahlström. 

Läs hela Tietos kvartalsrapport på http://www.tieto.com/investors     

För mer information, vänligen kontakta:

Jessica Nannini, presskontakt, Tieto Sverige, e-mail: jessica.nannini@tieto.com, telefon: +46 76 105 50 90

Om Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn