noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto och BC Platforms kopplar samman genomik och precisionsmedicin för mer individanpassad vård

03 juli 2018

Tieto och BC Platforms samarbetar kring att införa genomik i precisionsmedicin. Den nya metoden kommer att omvandla vårdgivarnas kliniska beslutsfattande genom att ge dem en ny plattform för mer exakta och snabbare diagnoser, och därigenom bidra till en mer individanpassad vård.

Som det noterades på den globala konferensen för vårdsystem, HIMSS, under 2018 så har precisionsmedicin blivit en del av det vanliga kliniska arbetsflödet genom att möjliggöra bättre prediktiv vård. Detta paradigmskifte har skett med hjälp av de vetenskapliga och tekniska framsteg inom genomik som lett till att tid och kostnad inte längre är ett hinder för precisionsmedicin.

Tieto, en av Nordeuropas största leverantörer av IT-system för sjukvården, har ingått ett partnerskap med BC Platforms, ett av världens ledande företag inom genomisk data och analys, för att sammanföra genomikens fördelar med precisionsmedicin. En ny plattform som kombinerar genomiska data och kliniska data ger nya möjligheter att förbättra kvaliteten på den diagnostiska processen. Tieto och BC Platforms kommer tillsammans utveckla lösningar som drar nytta av BC Platforms nischkunskaper och Tietos starka position som en ledande leverantör av IT-lösningar och tjänster för nordiska vårdföretag.

– Genomisk medicin har en stor inverkan på kvaliteten på den kliniska vården inom områden som onkologi, farmakologi, sällsynta och odiagnostiserade sjukdomar och infektionssjukdomar. Tillsammans med BC Platforms kan vi stärka våra Lifecare-lösningar för Lab Information Management Systems (LIMS) och Electronic Medical Records (EMR) genom att säkerställa att genomisk data kommer användas tillsammans med kliniska data för att ge mer exakta individuella diagnoser och behandlingar, men också genom att stödja förebyggande och förutseende medicinskt beslutsfattande, säger Inge Andersson, chef för produktenheten inom Tieto Healthcare, Welfare and Education Nordic.

– De stora nordiska sjukhusen ligger i högsta grad i framkanten när det gäller användandet av lösningar som individanpassar patienternas vård. Möjligheten att behandla rå genomisk data i en plattform för att leverera patientrapporter är ett viktigt framsteg. Tieto är den största sjukvårdsspecifika systemintegratören i Nordeuropa med en lång historia inom vården, vilket gör dem till en utmärkt partner för oss. BC Platforms vill “demokratisera” användandet genomiska data inom både vården och Life Sciences. Partnerskapet med Tieto kommer uppfylla potentialen för precisionsmedicin, säger Brett Villagrand, marknadschef på BC Platforms.

För mer information, vänligen kontakta:

Inge Andersson, chef för produktenheten inom Tieto Healthcare, Welfare and Education Nordic
Telefon: +46 72 244 26 91, e-post: inge.andersson@tieto.com

Brett Villagrand, marknadschef, BC Platforms AG
Telefon: +1 650 255 8476, e-post: brett.villagrand@bcplatforms.com

Om BC Platforms

BC Platforms är ett av världens ledande företag inom kraftfulla genomiska datahanterings- och analyslösningar. Vår högpresterande genomiska datahanteringsplattform möjliggör flexibel dataintegration, säker analys och tolkning av molekylär och klinisk information. Företaget har lanserat och öppnat ett globalt nätverk av biobanker, kallad BCRQUEST.COM, för att tillhandahålla genomiska och kliniska kohortdata för läkemedels- och medicinsk forskning och utveckling. BC Platforms vision är att bygga världens ledande analysplattform för hälso- och sjukvård och industri senast 2020, som ger tillgång till genomiska och kliniska data och prover från mer än 5 miljoner ämnen konsoliderade från ett globalt nätverk av biobanker.

Företaget grundades 1997 från en spinoff av ett MIT Whitehead-projekt och har ett starkt vetenskapligt arv byggt på 20 års nära samarbete med ett nätverk av ledande forskare, utvecklare, tillverkare och leverantörer. BC Platforms har globala verksamheter med huvudkontor i Basel, Schweiz, forskning och utveckling i Helsingfors, Finland samt försäljning och marknadsföring i London, Boston och Vancouver. www.bcplatforms.com

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn