noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fler svenskar överväger att låna pengar i sommar

11 juli 2018

Mer än var femte svensk (22 %) överväger att låna pengar i sommar. Framförallt är det semesterresor och bilar eller motorcyklar som svenskarna ska låna pengar till. Det är en stor ökning från föregående år då endast tolv procent svarade att de övervägde att låna pengar under sommaren. Detta visar Tietos Lånebarometer som genomförs av Tieto Financial Services för fjärde året i rad.

- Jag tror att orsaken till den ökade efterfrågan på blancolån är att bankerna har gjort det svårare att låna på sin bostad och öka sin belåningsgrad på den egna fastigheten. Innan de nya amorteringsreglerna så var det vanligt att låna på sin bostad för olika typer av konsumtion som bl.a. resor, köp av bil eller att renovera bostaden, säger Pedram Tadayon, VP Credit Solutions and Services på Tieto.

Av svenskarna som uppger att de överväger att ta ett lån i sommar svarar hälften att de kommer att ta lånet hos sin nuvarande bank/långivare. Samtidigt visar Tietos Lånebarometer att 70 procent av svenskarna tycker att räntan är en viktig faktor när de ska låna pengar.

- Det är anmärkningsvärt att 50 procent av svenskarna som planerar att låna pengar i sommar visar så tydlig preferens för sin existerande bank. Det som är intressant är att marknaden domineras av lånemäklare och den gängse uppfattningen är att man ofta använder sig av en lånemäklare för blancolån, säger Pedram Tadayon.

Det är stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Bland 30-39 åringarna är det 31 procent som har, eller har övervägt, att låna pengar i sommar, och då är det semesterresa som toppar listan (13 procent) över vad man vill låna pengar till. I åldersgruppen som är över 60 år är det däremot klart färre som överväger att låna pengar i sommar, endast 12 procent.

Viss skillnad mellan nordiska länderna

För första året genomförs Tietos Lånebarometer även i Norge och Finland. Jämfört med våra nordiska grannar är svenskarna de som i störst utsträckning överväger att låna pengar i sommar, 22 procent i Sverige jämfört med endast 14 procent i Finland och 21 procent i Norge.

För svenskarna är förtroende för bank/långivare en viktigare faktor när vi ska ta lån än vad det är för finländarna och norrmännen. I Sverige svarar mer än hälften (58 %) att förtroende för bank/långivare är ”mycket viktigt” när vi ska låna pengar. Motsvarande siffra i Norge och Finland är 38 procent respektive 48 procent. För finländarna är däremot faktorer som snabbhet (hur snabbt man får pengarna), förseningsavgifter och flexibla återbetalningsplaner viktigare när man ska låna pengar än vad det är för svenskarna och norrmännen.

- På alla tre marknader kan vi se att räntan är en mycket viktig faktor när man ska låna pengar, tätt följt av förtroende för bank/långivare. Det innebär en klar fördel för de etablerade och traditionella bankerna då de redan byggt upp ett förtroende hos kunderna. De behöver självklart erbjuda attraktiva och marknadsmässiga räntor, men förtroendet har de redan säkrat, säger Pedram Tadayon.

Tietos Lånebarometer bygger på resultatet från en undersökning som är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 5-10 juni 2018 har sammanlagt 3075 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige, Norge och Finland. I Sverige har 1038 intervjuer genomförts, i Norge 1027 och i Finland 1010. Tietos Lånebarometer lanserades ursprungligen av Emric, som blev en del av Tieto 2016.

Här kan du fördjupa dig mer i det nordiska resultatet.

Råd från Tieto till dig som lånar pengar i sommar

  •  Var noggrann med att sköta återbetalningar i tid för att undvika onödiga avgifter och kostnader
  •  Välj autogiro eller e-faktura för enklare och billigare betalningar
  •  Jämför räntor och avgifter mellan olika långivare – och glöm inte bort att se till den effektiva räntan
  •  Undvik att ta flera små lån
  •  Tänk på att din ålder, ditt yrke och din inkomst påverkar dina möjligheter att få låna
  •  Gör en budget så att du vet att du kommer att ha råd att betala tillbaka lånet
  •  Att ha ett regelbundet sparande är viktigt, och kan dessutom hjälpa dig till bättre lånevillkor

Topp 5 saker som svenskarna överväger att låna pengar till i sommar

1. Bil/Motorcykel 7 %
1. Semesterresa 7 %
3. Renovering av hem eller sommarstuga 5 %
4. Heminredning 3 %
5. Shopping 3 %

Hur viktigt är följande för svenskarna när de ska ta lån i sommar?

Ränta
Mycket viktigt 62 %
Till viss del viktigt 8 %
I liten grad viktigt 1 %
Inte alls viktigt 4 %
Vet ej 24 %

Kundservice
Mycket viktigt 38 %
Till viss del viktigt 22 %
I liten grad viktigt 7 %
Inte alls viktigt 7 %
Vet ej 26 %

Förtroende för bank/långivare
Mycket viktigt 58 %
Till viss del viktigt 11 %
I liten grad viktigt 2 %
Inte alls viktigt 5 %
Vet ej 24 %

Snabbhet (hur snabbt får jag pengarna)
Mycket viktigt 21 %
Till viss del viktigt 28 %
I liten grad viktigt 11 %
Inte alls viktigt 12 %
Vet ej 28 %

Förseningsavgifter
Mycket viktigt 21 %
Till viss del viktigt 17 %
I liten grad viktigt 11 %
Inte alls viktigt 20 %
Vet ej 31 %

Flexibel återbetalningsplan
Mycket viktigt 29 %
Till viss del viktigt 24 %
I liten grad viktigt 8 %
Inte alls viktigt 10 %
Vet ej 29 %

För mer information:
Pedram Tadayon, VP Credit Solutions and Services på Tieto
pedram.tadayon@tieto.com , +46 706 855 588

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn