noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Svenskar oroliga över hur företag använder deras personliga data

04 juni 2018

Två tredjedelar av svenskarna är oroliga över hur företag använder sig av personlig data de samlar in. Det visar en ny SynoInt-undersökning på uppdrag av Tieto. Över 90 procent av de svarande anser att det är viktigt att företagen informerar hur de använder den personliga data de samlar in, men endast en tredjedel anser att företagen är tillräckligt bra på detta.

I undersökningen från Tieto ställdes en öppen fråga till drygt 1000 svenskar om deras inställning till att dela med sig av personlig data till företag, och svaren visar att merparten är mer negativt än positivt inställd till detta. Dessutom visar undersökningen att nästan två tredjedelar av respondenterna uttryckte oro för hur företag använder sig av den personliga data de samlar in.

De flesta respondenterna anser att det är viktigt att man är informerad om hur företagen använder den personliga data de samlar in kring sina användare, men endast en tredjedel av de svarande anser att företagen gör det tillräckligt bra.

- Undersökningen visar på ett mycket tydligt gap mellan konsumenternas syn på hur viktigt de tycker det är att bli informerade och hur bra företagen är på att informera. Kanske måste företagen se över hur de presenterar denna information för användarna för att säkerställa att informationen når fram, säger Marie-Louise Forsberg som ansvarar för detaljhandeln på Tieto Sverige.

Ungdomar visar mer tillit men är också mer kritiska

Rapporten visar att människor oberoende av ålder delar uppfattningen att det är viktigt att företagen informerar dem om hur de använder personuppgifter som samlas in. Yngre personer (18-35 år) har dock en mer positiv inställning till att dela personuppgifter med företag jämfört med dem som är 36 år eller äldre. En tydlig majoritet av den yngre åldersgruppen tycker också att företagen är bra på att informera om personuppgiftsanvändningen, medan en majoritet av äldre anser att företagen är dåliga när det gäller att informera om hur de använder sina personuppgifter.

- Yngre människor kan i allmänhet mer om integritet och källkritik på nätet. De är också mer tekniskt kunniga än den äldre befolkningen och vet hur man skyddar sin personliga information online. Det innebär att de är mindre skeptiska mot användningen av personuppgifter, så länge företag är transparanta och inte utmanar den personliga integriteten, säger Marie-Louise Forsberg.

Tilliten skiljer sig åt mellan branscher

Rapporten visar även att synen på hur viktigt det är att vara informerad skiljer sig åt beroende på bransch. Respondenterna ansåg det viktigast att veta hur ens personliga data används inom bank och sjukvård (93 respektive 92 %). Det är också dessa branscher som flest svenskar upplever som bäst på att informera om hur de använder den personliga data de samlar in (59 respektive 56 %). I botten på listan hamnade bland annat plattformsföretag som Airbnb och Uber som endast 28 % av respondenterna ansåg vara bra på att informera om hur de använder personliga data.

- Att det är bank och sjukvård som hamnar i topp är naturligt med tanke på den känsliga information de hanterar. Förmodligen är det även därför gemene man är något bättre på att ta till sig den informationen, man är mer intresserad och orolig över hur ens data används, säger Marie-Louise Forsberg.

Läs mer och ladda ner hela rapporten här: https://campaigns.tieto.com/sv/smartaresamhalle

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av SynoInt på den svenska, norska och finska marknaden under perioden 14-18/4, totalt 2 007 intervjuer, varav 1004 svenska respondenter.

För mer information vänligen kontakta:

Kia Haring

Head of Global Communications and Corporate Responsibility

+358 40 765 3700 kia.haring@tieto.com

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn