noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Dataskydd och AI i offentlig sektor oroar svenskarna

08 maj 2018

Majoriteten av svenskarna ser positivt på myndigheternas digitalisering - men bara en av fyra känner sig trygg med hanteringen av personlig data. Samtidigt går åsikterna isär kring ny teknik så som artificiell intelligens (AI). Fler än var tredje är skeptisk till att låta AI ersätta vissa arbetsuppgifter, särskilt inom vård och omsorg. Det visar en ny SIFO-undersökning om digitalisering inom offentlig sektor som Tieto låtit genomföra.

Undersökningen genomfördes bland 1000 svenskar och visar att majoriteten, 70 procent, överlag är positiva till den pågående digitaliseringen inom myndigheter, kommuner och landsting. Införandet av AI för att utföra arbetsuppgifter som hittills hanterats manuellt av offentligt anställda är dock något som verkar dela svenskarna – 30 procent ställer sig positiva och 36 procent negativa till utvecklingen.

- Kunskapen om AI är fortfarande relativt låg. De allra flesta känner inte till att tekniken redan används för att analysera stora mängder data och forma förebyggande insatser inom till exempel vård och omsorg. Samtidigt har diskussionen om AI till stor del kretsat kring jobb som försvinner, när vi istället borde fokusera mer på hur tekniken kan hjälpa oss att vässa välfärden. Här behöver näringsliv, akademi och myndigheter samverka för att tydligare förklara hur AI kan komplettera våra mänskliga förmågor i syfte att skapa ett smartare samhälle med bättre tjänster för medborgarna, säger Dr. Christian Guttmann, AI-forskare och globalt ansvarig för AI-utveckling och innovation på Tieto.

Dataskydd allt viktigare – men de flesta ännu ovetande om stärkta rättigheter

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft inom EU, vilket ger medborgarna stärkta rättigheter och utökad kontroll över sina personuppgifter. För många är hanteringen en angelägen fråga – 7 av 10 ser det som viktigt att veta vilken information som finns lagrad om dem och hur datan används. Men bara 4 av 10 är trygga med myndigheternas datahantering, och nästan 8 av 10 känner inte till innebörden av den nya förordningen.

- För verksamheter som jobbat hårt med att möta de nya kraven kan GDPR börja kännas lite uttjatat. Men att den absoluta majoriteten av medborgarna fortfarande inte är insatt i hur deras rättigheter stärks pekar på ett informationsgap som bör tas på allvar. De organisationer som lyckas utveckla den digitala upplevelsen genom att erbjuda användarna enkla sätt att få tillgång till sin personliga data kommer att vinna kraftigt i förtroende, säger Maria Nordgren, chef inom IT-säkerhetstjänster på Tieto.

Digital vårdkonsultation välkomnas – men varannan tvekar kring mer automatiserade diagnoser

Nya digitala tjänster för hjälp och rådgivning av exempelvis läkare på distans har också blivit ett allt vanligare inslag i svenskarnas vardag. Hälften ser denna utveckling som positiv, men bara 1 av 10 har än så länge använt sig av möjligheten. När det gäller nyttjande av AI för att ställa diagnoser är skepsisen större – varannan ser negativt på ökad automatisering i sammanhanget.

- Vi ser att viljan att använda digital teknik är större än tillgången på tjänster, oavsett om det gäller konsultation, automatiserade diagnoser eller digital vård i hemmet. För att det ska ske en snabbare utveckling på området gäller att vårdgivarsidan ser nyttan med de nya teknikerna och har rätt drivkrafter för att införa dessa. Behovet från medborgarna kommer att bli än tydligare och driva på denna förändring, säger Johan Höglund, Nordenchef för hälsa och välfärd på Tieto.

De allra flesta ser även stor förbättringspotential i kommunernas dialog med invånarna. Bara 3 av 10 anser att det är lätt att interagera digitalt med sin kommun.

För hela rapporten inklusive regionala resultat, besök www.tieto.se/medborgare

För mer information, vänligen kontakta

Mikko Viitala, kommunikationsansvarig Tieto
tel: 072 242 1618, e-mail: mikko.viitala[at]tieto.com

Utdrag ur undersökningen: 

Hur ställer du dig till den ökade digitaliseringen av offentliga tjänster?

Mycket positiv 34%
Något positiv 37%
Varken eller 11%
Något negativ 11%
Mycket negativ 3%
Vet ej 3%

Hur ställer du dig till att vissa arbetsuppgifter i kommuner och landsting helt eller delvis ersätts med AI

Mycket positiv 9%
Något positiv 21%
Varken eller 23%
Något negativ 23%
Mycket negativ 13%
Vet ej 10%

Hur ställer du dig till konsultation och vård med hjälp av digital teknik?

Mycket positiv 15%
Något positiv 34%
Varken eller 13%
Något negativ 22%
Mycket negativ 13%

Hur ställer du dig till automatiserade diagnoser med hjälp av artificiell intelligens?

Mycket positiv 6%
Något positiv 19%
Varken eller 16%
Något negativ 24%
Mycket negativ 26%
Vet ej 9%

Hur ställer du dig till vård och omsorg i hemmet med hjälp av digital teknik?

Mycket positiv 17%
Något positiv 38%
Varken eller 14%
Något negativ 15%
Mycket negativ 11%
Vet ej 5%

Hur viktigt är det för dig att veta vilken data som finns lagrad om dig och hur den används?

Mycket viktigt 30%
Ganska viktigt 38%
Ganska oviktigt 21%
Helt oviktigt 4%
Ingen åsikt 4%
Vet ej 3%

Hur trygg känner du dig med din kommuns/landstings/myndigheters hantering av din personliga data?

Mycket trygg 11%
Något trygg 32%
Något otrygg 22%
Mycket otrygg 9%
Ingen åsikt 14%
Vet ej 12%

Den 25:e maj i år träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft, hur väl insatt är du i hur dina rättigheter förändras?

Väl insatt 7%
Ganska insatt 13%
Ganska oinsatt 24%
Helt oinsatt 53%
Vet ej 3%

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes genom intervjuer med 1050 svenskar i åldersgruppen 16-79 år via Kantar Sifos webbpanel mellan den 19-25 februari 2018. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn