noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto inleder året med stark tillväxt i Sverige

26 april 2018

Tietos verksamhet inom IT-tjänster växte med 6 procent i lokala valutor under det första kvartalet 2018. I Sverige blev motsvarande siffra 16 procent, där den starka utvecklingen inom industrispecifika lösningar för energisektorn och uppköpet av svenska konsultbolaget Avega bidragit till tillväxten. Det framgår av den kvartalsrapport som Tieto publicerade under torsdagen den 26 april 2018.

Justerat rörelseresultat för koncernen blev 36,6 (35,6) miljoner euro med en vinstmarginal på 9,0 procent för kvartalet.

- Vi har inlett året starkt, med särskilt positiv utveckling inom våra applikationstjänster och produktutvecklingstjänster. Samtidigt växer efterfrågan på konsulttjänster kring digitalisering och datadrivna lösningar. Uppköpet av svenska Avega stärker vår förmåga inom affärskonsultation, där vi har som mål att öka tillväxten ytterligare. Tieto kommer att fortsätta utnyttja nya möjligheter att omvandla data och nya teknologier till värde för våra kunder, säger Kimmo Alkio, VD och koncernchef på Tieto.

Med sin strategi för åren 2016-2020 satsar Tieto på innovation och tillväxt och avser att öka sin marknadsandel i Norden, särskilt i Sverige. Industrispecifika lösningar för olika branscher växte med 9 procent under kvartalet i Sverige, där lösningar för energisektorn stod för den starkaste uppgången. Viktiga avtal med bland annat E.ON och Vattenfall har bidragit till tillväxten.

Tietos tillväxtområden och interna startups inom digital kundupplevelseutveckling, datadrivna affärer och IT-säkerhet visade en sammanlagd tillväxt på 9 procent på koncernnivå. För att ytterligare stärka sin ställning inom IT-säkerhetstjänster på den nordiska marknaden förvärvade Tieto nyligen svenska säkerhetsföretaget NSEC AB, med cirka 30 medarbetare och huvudkontor i Stockholm.

- Det har varit en rivstart på året för oss på den svenska marknaden, med fortsatt god tillväxt och viktiga uppköp. Förvärvet av NSEC tillför ytterligare spetskompetens och utökar vår kapacitet inom IT-säkerhetstjänster med ett Security Operations Center placerat i Sverige. Samtidigt fortsätter vi offensiven när det gäller nya tillväxtområden och teknologier som artificiell intelligens, där vi ser en ökad efterfrågan, säger Håkan Dahlström, Sverigechef och chef för Technology Services and Modernisation på Tieto.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Dahlström, Sverigechef och chef för Technology Services and Modernisation, Tieto
tel: +46 70 633 4000, e-post: 
hakan.dahlstrom@tieto.com 

Mikko Viitala, kommunikationsansvarig, Tieto
tel: +46 72 242 1618, e-post: 
mikko.viitala@tieto.com 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn