noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto förvärvar svenska säkerhetsföretaget NSEC AB – stärker sin förmåga inom cybersäkerhet

19 april 2018

Det nordiska tjänste- och mjukvaruföretaget Tieto har tecknat avtal om att förvärva NSEC AB, ett svenskt säkerhetstjänsteföretag med cirka 30 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Förvärvet utökar Tietos kapacitet inom outsourcade IT-säkerhetsrelaterade tjänster och produkter och stärker bolagets position inom området på den nordiska marknaden.

I takt med den allt snabbare digitaliseringen och behovet av mer flexibla affärsmodeller har IT-säkerhet blivit allt viktigare, med krav på ett grundmurat förtroende mellan partners, kunder och slutkonsumenter. 

Med förvärvet av NSEC AB ökar Tieto sin kapacitet att hjälpa kunder att frigöra sin digitaliseringspotential på ett säkert sätt. En viktig komponent är förmågan att kunna erbjuda ett Security Operations Center med placering i Sverige, en nyckelfaktor för många kunder inom offentlig sektor och som nu blir tillgängligt för alla Tietos kunder. 

- Vi är en ledande nordisk IT-säkerhetspartner, med målet att förenkla våra kunders digitala tjänster genom flexibla och transparenta cybersäkerhetsmiljöer för olika branscher. Med sina erfarna och kompetenta säkerhetsspecialister är NSEC en pålitlig partner med stabila kundrelationer inom både privat och offentlig sektor. Med denna affär kan vi vidareutveckla Tietos säkerhetserbjudande och tjänsteportfölj i Sverige, säger Markus Melin, chef för Security Services på Tieto. 

- Det är en spännande möjlighet för samtliga inblandade. Den ökande medvetenheten om säkerhet som en möjliggörare för affärer, den snabbt föränderliga hotbilden samt nya dataskyddsbestämmelser medför att en leverantör ständigt måste ligga i framkant av utvecklingen. Med NSEC kommer Tieto att knyta till sig kompetens dedikerad till ändamålet sedan före millennieskiftet och vi är stolta över att utmärka oss som ledare inom svensk cybersäkerhet. Tieto och NSEC kompletterar varandra på ett unikt sätt, vilket ger våra kunder en efterfrågad blandning av global skala och lokal expertis, , säger Kent Magnusson, VD, NSEC. 

NSEC AB är väl erkänd som aktör på den svenska säkerhetsmarknaden. Förvärvet är ett steg i Tietos strategi att bygga och stärka sin position på den nordiska marknaden, med särskilt fokus på Sverige. 

För mer information, kontakta: 

Kia Haring, global kommunikationschef, Tieto 

kia.haring (at) tieto.com, +358 40 765 3700 

Timo Ahomäki, strategichef, Tieto Security Services 

timo.ahomaki (at) tieto.com 

+358 40 515 8887 

Kent Magnusson, CEO, NSEC AB, kent.magnusson (at) nsec.se, 073 342 96 85 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 

NSEC AB grundades 1999 och är specialist på IT- och informationssäkerhet. Vårt mål är att hjälpa våra kunder uppnå optimal säkerhet på digitala system och tillgångar, utan att behöva genomföra förändringar som minskar tillgängligheten i daglig användning. Idag är vi marknadsledande inom området och erbjuder kompletta IT-säkerhetslösningar. Vi utför uppdrag i Sverige och i Norden. Våra kunder är några av de mest intressanta företag och organisationer i Sverige. www.nsec.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn