noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto digitaliserar Värmdö kommuns dokument- och ärendehantering

06 mars 2018

Värmdö kommun väljer Tietos molnbaserade lösning för sin nya kommunövergripande dokument- och ärendehantering. Systemet möjliggör ett effektivare arbetssätt och förbättrad service till medborgarna där Tieto har helhetsansvar för samtliga delar av lösningen. Avtalsperioden sträcker sig över fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

Lösningen är baserad på Tietos ledande och standardiserade lösning för offentlig sektor, Public 360° Online, som omfattar alla centrala processer såsom diarieföring, nämndhantering och planhantering. Värmdö kommuns ambition är att under avtalsperioden vidareutveckla lösningen för att även tillgodose andra behov av användarstöd inom de olika förvaltningarna.

– Vi har som mål att bli en av Sveriges modernaste kommuner när det gäller digitalisering. Då är det en förutsättning att ha en effektiv dokument- och ärendehantering som underlättar för nya arbetssätt och standardiserade processer. En central i del i vår upphandling av IT är att införandet sker i nära samarbete med leverantören, så att vi får löpande hjälp att vidareutveckla systemet allt eftersom verksamhetens behov förändras, säger Annica Lempke, Kanslichef vid Värmdö kommun.

Tietos molnbaserade helhetslösning levereras som en automatiserad tjänst via Microsoft Azure och omfattar bland annat drift, kontinuerliga uppdateringar, support, extern publicering och integrationer. Den ger medarbetare ute i förvaltningarna ett modernt och lättarbetat system som underlättar det dagliga arbetet och vardagen för kommunens cirka 3200 anställda och drygt 43 000 invånare.

– Vi är väldigt glada över förtroendet från Värmdö kommun, som i nära samarbete med oss kommer att fortsätta utveckla det digitala handläggarstödet och servicen till invånarna. Som partner har vi en viktig roll i att bidra med innovationskraft och våra lösningar för att förenkla dialogen med medborgarna. Vi ser fram emot att kunna hjälpa kommunen att både modernisera sina tjänster och säkerställa ett effektivt utnyttjande av sina resurser, säger Mats Brandt, chef för offentlig sektor vid Tieto Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Brandt, chef offentlig sektor, Tieto Sverige
Tel: 070 530 33 25, e-post: mats.brandt@tieto.com

Marie Näslund, Enhetschef Nämndsekretariatet, Värmdö kommun
Tel: 08-08-570 485 83, e-post: marie.naslund@varmdö.se

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Bilagor

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn