noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto visar solid utveckling med stark tillväxt i Sverige

06 februari 2018

Tietos verksamhet inom IT-tjänster växte med 3 procent under helåret och 2 procent under det fjärde kvartalet 2017. I Sverige blev motsvarande siffror 8 respektive 9 procent, med särskilt stark utveckling inom industrispecifika lösningar för bland annat energisektorn under det senaste kvartalet. Det framgår av den kvartalsrapport som Tieto publicerade under tisdagen den 6 februari 2018.

Justerat rörelseresultat för koncernen blev 161,5 (152,2) miljoner euro med en vinstmarginal på 10,5 procent för helåret.

- Vi är nöjda med att ha avslutat året med solid utveckling, särskilt inom offentlig sektor och våra produktutvecklingstjänster som visade starkast tillväxt under kvartalet. Som helhet har 2017 varit ett bra år för Tieto, med god lönsamhet och högre tillväxt jämfört med marknaden i stort, säger Kimmo Alkio, VD och koncernchef på Tieto.

- Våra initiativ för att driva innovation har även lett till att Tieto blivit utnämnt till ett av världens 100 främsta techbolag av Thomson Reuters, som ett av endast tre nordiska företag. Vi kommer att fortsätta våra satsningar kring datadrivna tjänster och teknologier, inklusive artificell intelligens, för ökad tillväxt inom olika segment och marknader framöver, avslutar Kimmo Alkio.

Med sin strategi för åren 2016-2020 satsar Tieto på innovation och tillväxt och avser att öka sin marknadsandel i Norden, särskilt i Sverige. Industrispecifika lösningar för olika branscher växte med 15 procent under helåret i Sverige, där lösningar för energisektorn (SmartUtility) stod för den starkaste uppgången med över 20 procents tillväxt.

Även Tietos konsulttjänster har varit en drivande faktor för tillväxten under året. För att ytterligare stärka sin ställning som partner för affärsförnyelse slutförde Tieto i december månad ett uppköp av svenska konsultföretaget Avega med cirka 350 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö.

- Det har varit ett händelserikt år och vi är stolta över den starka utvecklingen i Sverige. Vi har lyckats ro i hamn flera strategiskt viktiga uppdrag, däribland nya samarbeten med aktörer som GetSwish och Stockholms stad. Dessa framgångar, tillsammans med Tietos uppköp och fortsatta investeringar i områden så som artificiell intelligens, gör att vi står väl rustade för att fortsätta skapa innovativa lösningar för ett smartare samhälle, säger Håkan Dahlström, Sverigechef och chef för Technology Services and Modernisation på Tieto.

Tietos tillväxtområden och interna startups inom digital kundupplevelseutveckling (Customer Experience Management) och IT-säkerhetstjänster (Security Services) växte med 26 respektive 19 procent på koncernnivå under året.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Dahlström, Sverigechef och chef för Technology Services and Modernisation, Tieto
tel: +46 70 633 4000, e-post: hakan.dahlstrom@tieto.com 

Mikko Viitala, kommunikationschef, Tieto
tel: +46 72 242 1618, e-post: mikko.viitala@tieto.com 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn