noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Jobben som skulle göras bättre av en AI – enligt svenskarna

23 november 2017

Många av dagens jobb skulle kunna utföras bättre av en artificiell intelligens (AI), om man får tro svenskarna. Samtidigt bedömer majoriteten att den nya tekniken kommer att göra det svårare att få jobb i framtiden – men endast var tionde är övertygad om att deras eget jobb är i farozonen. Det framkommer i en nordisk undersökning från mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto.

Utvecklingen inom artificiell intelligens väntas få en enorm påverkan på samhället och dagens arbetsmarknad. Tieto har därför låtit YouGov genomföra en nordisk undersökning där 3000 personer i Sverige, Norge och Finland tillfrågats om utvecklingen inom AI och dess påverkan på samhället.

Överst på listan över yrken som svenskarna tror att AI kan utföra bättre än en människa hittas IT-support (33%), buss- och taxiförare (28%) och kassörer (27%). I den andra änden av skalan finns yrken som journalist (16 %), läkare, lärare och sportkommentatorer (samtliga 12%).

– Vi befinner oss i ett paradigmskifte där nya teknologier som AI kommer att förändra arbetsmarknaden i grunden. Samtidigt har diskussionen i allt för hög utsträckning kretsat kring jobb som försvinner när vi i själva verket även bör belysa de helt nya typer av yrken och uppgifter som uppkommer till följd av utvecklingen, säger Fredrik Ring, AI-specialist och chef inom enheten för datadrivna affärer på Tieto.

– AI kommer att kunna ersätta många funktioner och uppgifter som människor inte alls klarar av, så som avancerad dataanalys inom olika områden. Men samtidigt ökar efterfrågan på yrken och kompetens som bygger på kreativitet och mänskliga interaktioner, säger Fredrik Ring.

AI är en källa till oro – men bedöms också underlätta vardagen

Enligt undersökningen är åtta av tio svenskar (80%) i olika grad oroade över den nya tekniken och dess konsekvenser för samhället. 75 procent tror att AI och robotar i någon grad kommer att göra det svårare att få jobb i framtiden, men bara 9 procent ser det som högst troligt att deras eget jobb kan komma att tas över av en AI. Nästan varannan svensk, 44 procent, tror att just deras jobb inte alls kommer att påverkas av den nya tekniken. Samtidigt uppger nästan tre av fyra (71%) personer att utvecklingen inom AI kommer att underlätta deras vardag och privatliv.

– Det är fullt förståeligt att den nya tekniken skapar en viss känsla av oro. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den kommer att spela en viktig roll för medborgarna, till exempel inom hälso- och sjukvården, där AI redan nu hjälper till att analysera hälsodata för att skapa viktiga förebyggande åtgärder. Detta kommer att bli allt mer påtagligt i allas vår vardag framöver, säger Fredrik Ring.

Utdrag ur undersökningen (resultat för Sverige)

Andel som anser att följande funktioner/roller skulle bli bättre eller mycket bättre om de ersattes helt eller delvis av en AI/robot i sin yrkesutövning

Topp 5
IT-support                                    33%
Bussförare/taxiförare              28%
Kassörer i matbutiker               27%
Revisorer                                      26%
Kundtjänst                                    24%

Botten 5
Advokater                                    15%
Min chef                                       14%
Läkare                                            12%
Lärare                                            12%
Sportkommentatorer              12%

Övrigt
Lokalpolitiker/kommunalråd 23%
Mäklare 21%
Statsministerrollen 19%
Journalister 18%

I vilken grad tror du följande områden kommer tas över av robotar/AI inom de närmsta 10 åren? (topp 10) Inte alls I liten grad Delvis I hög grad I mycket hög grad Vet ej
Ny teknik med AI och robotar kommer att göra det svårare att få jobb i framtiden 9% 14% 32% 16% 12% 16%
Jag är orolig för utvecklingen kring AI och dess konsekvenser för människor och samhället 13% 19% 28% 16% 12% 12%
Ny teknik som bygger på AI kommer att underlätta min vardag och mitt privatliv 15% 16% 30% 15% 7% 17%
Samhället skulle gynnas av att bli mer data- och faktabaserat genom införande av AI och robotar 18% 19% 30% 12% 6% 16%
Ny teknik som bygger på AI kommer att underlätta mitt arbete 23% 15% 27% 12% 5% 18%
Jag skulle kunna tänka mig att bli utvärderad av en faktabaserad robot/AI (istället för en mänsklig chef) på jobbet 43% 16% 16% 8% 4% 13%
Jag skulle kunna tänka mig att min lön/bonus sattes av en robot/AI genom en databaserad analys av min arbetsinsats 41% 16% 17% 8% 4% 15%
Mitt nuvarande jobb kommer att helt eller delvis ersättas av ny teknik (med datorer/AI/robotar) inom de närmaste 10 åren 44% 15% 15% 5% 4% 18%


Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 22 augusti – 19 september 2017 har sammanlagt 3052 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor som är 18 år och äldre i Sverige, Finland och Norge. Se mer information och sammanställning över det nordiska resultatet här: https://campaigns.tieto.com/aisurvey

För mer information, vänligen kontakta:
Mikko Viitala, presskontakt Tieto, mikko.viitala@tieto.com, +46 (0) 72 242 16 18

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn