noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto tutki: Suomalaiset uskovat tekoälyn pärjäävän ihmistä paremmin useissa vaativissakin tehtävissä

23 marraskuuta 2017

Yli puolet suomalaisista uskoo, että tekoäly suoriutuisi työstään yhtä hyvin tai paremmin kuin ihminen IT-tuessa. Tekoäly tai robotti suoriutuisi myös tilintarkastajien tehtävistä yhtä hyvin tai paremmin kuin ihminen. Lääkärinä ja opettajana suomalaiset näkisivät jatkossakin mieluiten ihmisen. Vaikka tutkimuksen mukaan ihmiset uskovat tekoälyn muuttavan työnkuvia ja tehtäviä tulevaisuudessa, tuo tekoäly mukanaan myös kokonaan uusia tehtäviä ja tarvetta uudenlaiselle osaamiselle.

Ohjelmisto- ja it-palveluyritys Tieto selvitti tuoreessa tutkimuksessaan pohjoismaalaisten käsityksiä tekoälystä ja robotisaatiosta. Vastaajilta kysyttiin tekoälyn vaikutuksista työelämään ja yhteiskuntaan. Suomalaiset uskovat tekoälyn tai robotin hoitavan sujuvasti esimerkiksi IT-tuen (62 % tutkimukseen vastanneista), tilintarkastajien (64 %) tai kassamyyjien (62 %) tehtävät.  Toisaalta suomalaiset toivovat näkevänsä jatkossakin ihmisen ammattikunnissa, joissa ihmisten välisellä kanssakäymisellä on suuri merkitys. Ihminen on jatkossakin tekoälyä parempi opettaja (62 %) ja lääkäri (61 %).

Tiedon datakeskeisten liiketoimintojen johtaja Ari Järvelän mukaan tekoäly tulee vaikuttamaan työn tulevaisuuteen alasta riippumatta. Dataan perustuva päätöksenteko ja tekoälyn ratkaisut täydentävät inhimillisiä taitoja ja kykyjä jo nyt.

”Kartoituksen perusteella näyttäisi, että tekoälyn kehitystä ja sen mullistavaa voimaa ei juurikaan tunneta tai ymmärretä. Harvat tiedostavat kuinka laajasti tekoälyä ja siihen perustuvia ratkaisuja on tälläkin hetkellä käytössä esimerkiksi asiakaspalveluassistentteina verkkokaupoissa. Terveydenhuolto on hyvä esimerkki alasta, jossa visioimme, että teknologia auttaa ammattilaisia parantamaan kansalaispalveluita ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Muun muassa Espoon kaupungin kanssa meillä on käynnissä tekoälyyn pohjautuva kokeilu, jossa tavoitteena on löytää uusia ennakoivia keinoja palveluiden kohdentamiseen kaupunkilaisille, esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä”, Järvelä sanoo.

Tekoäly helpottaa arkea, mutta aiheuttaa myös huolta

Suurin osa suomalaisista uskoo tekoälyn ja robottien helpottavan työtä (54 %) ja arkea (67 %) tulevaisuudessa yleisesti. Kuitenkin vain hieman yli kolmasosa (36 %) on varmoja, että heidän oma työpaikkansa on tekoälyn tai robottien ulottumattomissa. Valtaosa suomalaisista (70 %) uskoo, että tekoälyyn perustuva teknologia tekee työpaikan saamisesta vaikeampaa. Jopa 63 % suomalaisista kertoo olevansa ainakin jossain määrin huolissaan tekoälyn kehityksestä ja sen seurauksista ihmisille ja yhteiskunnalle.

Suurin osa suomalaisista (61 %) uskoo, että tekoäly ja robotit mullistavat valmistavan teollisuuden toimialaa kymmenen vuoden sisällä. Muutoksia odotetaan myös kirjanpitoon ja laskentatoimeen (55 %) sekä posti- ja logistiikkapalveluihin (52 %).

”Työpaikkojen vähenemistä korostetaan tekoälykeskustelussa turhan paljon. Tosiasiassa pitäisi keskustella enemmän siitä, millaisia uusia tehtäviä tekoäly ja robotisaatio tuovat tullessaan. McKinseyn mukaan automatisointi koskettaa 49 prosenttia maailmantaloudesta ja 1,1 miljardia työntekijää. Ja esimerkiksi Merrill Lynch ennustaa, että valmistavassa teollisuudessa tekoäly ja robotiikka leikkaa työvoimakuluja, mutta toisaalta lisää tuottavuutta useilla toimialoille. Näkisin, että tekoälyn tuoma talouskasvu ja uudenlaiset palvelut luovat uusia työpaikkoja kautta linjan – ei vain tekoälyn tai ohjelmistokehityksen ammattilaisille. Olemme vasta kehityspolun alussa”, Järvelä sanoo.

Suomalaisten käsityksiä tekoälystä ja robotisaatiosta kartoittavan tutkimuksen toteutti Tiedon toimeksiannosta tutkimusyritys YouGov, jonka kyselyyn vastasi yli 3 000 henkilöä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Suomalaisia vastaajia oli 1 015. Vastaajilta kysyttiin tekoälyn vaikutuksista työelämään ja yhteiskuntaan.

Haastattelupyynnöt:

Jenni Jusslin, Communications Manager, Tieto Finland, puh. 050 322 1420, jenni.jusslin (at) tieto.com

Lisätietoja Tiedon tutkimuksesta tarkempine lukuineen on saatavilla täältä: https://campaigns.tieto.com/AIsurvey

McKinseyn ”A Future that Works” -raportti on ladattavissa täältä: https://conferences.oreilly.com/artificial-intelligence/ai-ny-2017/public/schedule/detail/57850

Merrill Lynchin ”A Transforming World” -raportista lisätietoja löytyy täältä: http://247wallst.com/investing/2017/06/10/where-merrill-lynch-sees-ai-and-robot-stocks-going-from-here/


Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä