noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fora förnyar avtalet med Tieto – flexibel molnlösning förbättrar pensionsadministrationen

20 juni 2017

Tieto har fått fortsatt förtroende som strategisk IT-partner till Fora. Fora hanterar årligen stora volymer pensions- och försäkringsflöden, vilket förutsätter en effektiv teknisk plattform.

– Våra kunder och medarbetare har höga krav på kostnadseffektivitet, tillgänglighet, prestanda och säkerhet. Med molntjänsten Tieto Dynamic SAP Landscape uppnår vi högre flexibilitet samtidigt som vi garanterar stabilitet, säger Christoffer Eile, CIO Fora.

Tieto Dynamic SAP Landscape är en del av Tietos portfölj av smarta molntjänster. Det förlängda avtalet omfattar leverans av kapacitet- och molntjänster för ökad effektivitet och modernisering av IT-verksamheten.

Genom att endast betala för den kapacitet som nyttjas får Fora tillgång till den infrastruktur som behövs vid belastningstoppar utan att behöva betala för full kapacitet när behovet är lägre.

– Fora implementerade lösningen under 2016. Efter ett år med plattformen i drift är vår erfarenhet positiv. Våra förväntningar har motsvarats och det gör att vi väljer att förlänga avtalet med Tieto, säger Christoffer Eile, CIO Fora.

Det förlängda avtalet omfattar även fortsättningsvis flexibla och säkra molnlösningar med hög tillgänglighet för både infrastrukturkapacitet och affärskritiska ERP-system. Lösningarna hjälper Fora att stärka kontinuiteten i verksamheten samt förbättrar IT-processerna med minskade kostnader och ökad flexibilitet som följd.

– Genom en lägre driftskostnad frigörs resurser för den fortsatta digitaliseringen. Genom den effektiva drift som plattformen möjliggör kan vi fokusera mer på digitalisering framöver, säger Christoffer Eile, CIO Fora.

– Att samarbetet förlängs visar tydligt vår roll som långsiktig, strategisk partner till våra kunder. Vi är väldigt stolta över det förnyade förtroendet från Fora och glada över att kunna fortsätta stötta dem i digitaliseringsresan, säger Pär Johansson, Head of Financial Services Sweden, på Tieto.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Johansson, Head of Financial Services Sweden

par.johansson@tieto.com, +46 73-940 00 71

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda. Vi administrerar kollektivavtalade försäkringar och andra trygghetslösningar som cirka 4 miljoner anställda omfattas av via sin anställning. Varje år förmedlar vi drygt 15 miljarder kronor i premier och avgifter från 214 000 företag till ett 40-tal försäkringsbolag, stiftelser och fonder. Dessutom sköter vi pensionsval och information för Avtalspension SAF-LO.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn