noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto tecknar outsourcingavtal med Folksam – förstärker med viktig kompetens

21 mars 2017

Folksam och Tieto fördjupar sitt partnerskap med ett outsourcingavtal som innebär att Tieto tar över ansvaret för Folksams IT-tjänster i Östersund. Avtalet innebär även att medarbetare inom berörd verksamhet erbjuds anställning inom Tieto. Med samarbetet stärker Tieto sin position på den svenska marknaden och knyter samtidigt till sig viktig kompetens inom applikationsförvaltning och konsulttjänster.

Tieto kommer att ansvara för ett flertal systemområden och leveranser av konsulttjänster åt Folksam. Med det fördjupade samarbetet stärker Tieto sitt erbjudande inom IT-utveckling för försäkringsbranschen, samtidigt som företaget utökar sin närvaro i Östersund.

– Vi är glada över det fördjupade samarbetet med Folksam och ser fram emot att välkomna nya medarbetare till vårt Östersundskontor. Detta innebär att vi förstärker med viktig och länge eftertraktad kompetens som gör att vi ytterligare kan utveckla vårt erbjudande inom såväl applikationsförvaltning som övriga konsulttjänster, säger Per Johanson, chef för Financial Services på Tieto.

För Folksams del innebär outsourcingavtalet att företaget kan fortsätta optimera och vidareutveckla sin verksamhet, samtidigt som den fortsatta leveransen säkras i och med Tietos övertagande av funktionerna.

– Vår strävan att ha försäkrings- och sparandebranschens mest nöjda kunder kräver att vi engagerar oss för att ha en effektiv IT-verksamhet som hela tiden utvecklas. Vi väljer därför att lägga ut verksamheten till ett i branschen starkt företag med etablering på orten. Därmed säkerställer vi också att medarbetarna får en trygg och seriös arbetsgivare, säger Gunnar Fröderberg, chef IT Folksam.

För mer information, kontakta:

Per Johanson, chef för Financial Services, Tieto

Telefon: +46 76 821 2029, e-post: per.johanson[at]tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn