noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Etera förnyar kontraktet för infrastrukturtjänster med Tieto

14 mars 2017

Etera, ett finskt ömsesidigt pensionsbolag, förlänger kontraktet med Tieto. Under det femåriga avtalet ska Tieto leverera infrastrukturtjänster och skapa en skalbar plattform för att öka kostnadseffektiviteten, samt fortsätta bidra till Eteras IT-förnyelse.

Partnerskapet går ut på att implementera standardiserade molntjänster och att skapa en modern, skalbar plattform för Eteras affärsbehov. Tieto ska också kostnadseffektivisera samt skapa förutsättningar för att modernisera IT-infrastrukturen.

– Tieto är en långsiktig partner till oss och de förstår våra utmaningar och kan vår verksamhet. De ska hjälpa oss att tillhandahålla bättre och kostnadseffektivare tjänster till våra kunder. Tieto bidrar även till att nå våra strategiska målsättningar att skapa ett långlivat ekosystem inom pensionssystemet, i vilket de också spelar en betydande roll, säger Janne Ruuska, CIO på Etera.

– Vi har arbetat tillsammans med Etera under en lång tid, och vi är mycket nöjda med att de har gett oss förnyat förtroende som innebär att vi ska bidra till att modernisera deras infrastrukturtjänster. Samarbetet kommer ytterligare att stärka vår position inom den nordiska försäkringssektorn. Det stärker också vår förmåga att erbjuda tjänster av hög kvalitet som kan hjälpa våra kunder att möta industrins krav och höga förväntningar, säger Christian Segersven, VP Tieto Financial Services.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Segersven, Vice President Tieto Financial Services
christian.segersven@tieto.com, +358 50 3112486

Janne Ruuska, Chief Information Officer, Etera
janne.ruuska@etera.fi, +358 40 521 1144

Etera
Etera är ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag som erbjuder pensionsskydd i Finland. Vi lyssnar till och lever tillsammans med våra kunder. Vi har mer än 50 år av erfarenheter från olika former av sysselsättning, vilket gör att Etera är en expert på det föränderliga arbetslivet. Vi vill arbeta tillsammans med våra klienter för att förbättra det finska folkets förmåga att arbeta. Mera information finns på www.etera.fi

Om Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Bilagor

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn