noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto och Martinsons bygger nästa generations skogliga affärssystem

16 februari 2017

Tieto har fått förtroendet att leverera ett komplett virkesanskaffningssystem för Martinsons, ett av Sveriges största familjeägda träförädlingsföretag. Lösningen bygger på Tieto Integrated Fiber Flow (TIFF), en molntjänst med branschspecifika moduler som hanterar hela värdekedjan från inköp, kontraktering och avverkning till leverans.

– Utveckling och innovation har alltid varit en viktig drivkraft och framgångsfaktor för Martinsons. När vi nu tar nästa steg mot framtidens skogliga affärssystem, behöver vi en långsiktig partner som står för en kombination av IT- och verksamhetsexpertis och ligger i framkant kring ny teknik. Därför är vi väldigt nöjda med valet av Tieto, som i och med förvärvet av Imano är ledande inom branschen, säger Anders Ringsell, skogschef på Martinsons.

– Vi är väldigt glada över förtroendet. Vi har ett gemensamt mål i att bygga en modern och innovativ branschlösning. Martinsons innovationsanda och moderna arbetssätt med tänket kring just-in-time-leveranser passar väl in med de mervärden lösningen ger, säger Johan Halling, produktägare TIFF på Tieto.

Om Tietos TIFF-lösning
Några viktiga delar i lösningen, som ska utvecklas under 2017, är inköpsstöd för kontraktshantering med kartstöd, leverantörs- och fastighetsregister, produktionsmoduler med planeringsverktyg för avverkningsledare, leveransplanering och en Mina sidor-lösning för skogsägare och virkesleverantörer. Lösningen har koppling mot SDC för att importera avräkningar och följer förnyelsen av VIOL3 med papiNet som ny meddelandestandard.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Halling, produktägare Tieto Intelligent Fiber Flow
070-248 06 86, johan.halling@tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Martinsons är Sveriges största producent av limträ, träbroar och byggsystem i trä för flerbostadshus, hallar och läktare. Koncernen har cirka 430 anställda och omsätter drygt en miljard kronor. www.martinsons.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn