noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry samarbetar med Women in Tech för att belysa viktiga frågor

Tietoevry förnyar partnerskapet med Women in Tech, WIT, under 2024 och kommer bland annat att medverka vid WITs 11:e årliga konferens i Stockholm under våren

18 januari 2024

Tietoevry förnyar partnerskapet med Women in Tech, WIT, under 2024 och kommer bland annat att medverka vid WITs 11:e årliga konferens i Stockholm under våren.

Tietoevry har varit partner till WIT under flera år, i syfte att tillsammans med organisationen och andra aktörer inom tech-branschen driva viktiga frågor kring jämlikhet, mångfald och inkludering. Fortfarande utgör endast knappt 30% av arbetskraften inom tech-branschen av kvinnor. Tietoevry arbetar outtröttligt för att överbrygga mångfaldsklyftan i branschen och har ett tydligt mål att uppnå en balanserad könsrepresentation senast år 2030.

– På Tietoevry tror vi att mångfald och inkludering är nyckeln till att skapa bättre produkter och tjänster för samhället. Genom att vara partner till Women in Tech vill vi genom olika aktiviteter bidra till en mer inkluderande och hållbar tech-bransch, säger Anna Gulliksen, rekryteringschef på Tietoevry.

Under 2023 låg den svenska techbranschens bidrag till den svenska ekonomin på rekordnivåer, och kan på allvar kallas för en av Sveriges viktigaste basindustrier. Och behovet av att rekrytera rätt kompetenser är större än någonsin.

– Vi behöver dels bredda kompetenspoolen genom att accelerera takten i att få in fler kvinnor, dels öka teknikkunskapen i allmänhet i samhället, bland annat genom att uppmuntra teknikintresset hos barn och ungdomar. Här kan Women in Tech hjälpa oss och våra branschkollegor att skapa opinion och kanalisera viktiga frågor och budskap till politiken, säger Anna Gulliksen.

Kontakta oss

Anna Gulliksen

Head of Talent & Acquisition

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn