noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevrys nordiska energistudie lyfter fram ekosystemens roll i byggandet av koldioxidfria samhällen

10 maj 2022

Digitalisering och nära samarbete med kunder iekosystem är viktiga drivkrafter för skapa en hållbar energimarknad med noll koldioxidutsläpp. Molnbaserade lösningar är viktiga för att möjliggöra snabb utveckling och samarbete men säkerheten i offentliga molnbaserade system debatteras fortfarande i de nordiska länderna. Det här är det centrala i resultatet av Tietoevrys nordiska energistudie.

Tietoevrys nordiska energistudie som nu genomfördes för andra gången, utforskar trenderna, utmaningarna och fokusområdena för energiindustrin i de nordiska länderna. Sammanlagt 113 beslutsfattare och näringslivstoppar deltog i uppföljaren till den tidigare studien som genomfördes 2018.

”Studien framhåller fyra sammanlänkade fenomen. Hela branschen måste minska sina koldioxidutsläpp och det kräver digitalisering. Kundnöjdheten och kundinflytandet måste förbättras för att hantera och kontrollera energitillgången. Det behöver etableras ekosystem för hantering av hela värdekedjan inom energi. Samtidigt måste säkerhetsbehoven tillgodoses”, säger Jyri Kivinen, VP, Head of Energy & Utilities, Tietoevry Industry.

Mot en utsläppsfri energimarknad

Utfasning av fossila bränslen angår oss alla och är en mer brännande fråga än någonsin tidigare. Hållbarhet och en utsläppsfri marknad är framtiden för Norden. Till målen för grön energi anknyter såväl EU:s gröna taxonomi som lokala regleringsmodeller. Det här anses ha både för- och nackdelar, vilket gör dess effekter en intressant men samtidigt komplicerad uppgift att förutsäga.

Digitalisering påskyndar hållbarhetsutveckling

Det sägs att det inte blir någon grön omställning utan digitala lösningar. Investeringar i informations- och driftteknik är i dagens läge det sätt på vilket företag främst anpassar sig till förändringar på marknaden. Digitalisering har en betydande effekt på företagens strategier och investeringar.

Kunden är kung och ekosystemen är enormt viktiga

Enligt studien är kundfokus en av de centrala frågorna. Aktörerna på energiområdet samarbetar med kunderna och är inriktade på att stärka kundernas inflytande. Inom de närmaste åren måste övervakningen och styrningen av energiförbrukningen skärpas för att uppskatta hur mycket energi som förbrukas och hur mycket förnybar energi som genereras. Allt detta gynnar distributörernas riskhantering och distributionssystemansvarigas energisparande investeringar i energinätet.

Samtidigt spelar ekosystemen en viktigare roll än någonsin. Intressenter måste samarbeta för att kunna kontrollera, hantera och få insyn i systemen. Samarbete gagnar och framtidssäkrar företagen på den fluktuerande marknaden, där man förväntar sig att företag går samman och antalet betydande aktörer eventuellt kommer att minska, särskilt inom distributionsledet.

Offentliga eller privata moln?

Molnifiering har blivit alltmer aktuellt i takt med ökande digitalisering och samarbete i värdekedjan. Molnbaserade lösningar ger många fördelar med tanke på utvecklings- och genomförandetakten, informationsdelning för samarbete och möjliggörande av arbete i ekosystem. Säkerhet är självfallet en fråga som väcker oro. Säkerheten i offentliga moln debatteras fortfarande, särskilt i Sverige. Trots det ökar beredskapen – och även beredvilligheten – att använda molnbaserade lösningar när avancerade säkerhetslösningar blir tillgängliga.

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Seppänen, Head of Sales and Marketing, Energy & Utilities
Tietoevry Industry
matti.seppanen@tietoevry.com
tel +358 400 422 556

Ladda ner rapporten 

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa.

Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

 

För mer information

Matti Seppänen

Head of Sales and Marketing, Energy & Utilities, Tietoevry Industry

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn