noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry fördömer Rysslands attack mot Ukraina – våra tankar går till människorna och kollegorna i Ukraina

24 februari 2022

Uppdaterad: 7 mars

Tietoevry fördömer kraftfullt Rysslands attack mot Ukraina. Vi bevakar situationen med största upmärksamhet.

Våra anställdas trygghet och hälsa är alltid vår högsta prioritet. Tietoevry har cirka 2 000 anställda i Ukraina och vi är djupt oroade över våra anställdas och deras familjers säkerhet och gör allt vi kan för att stödja dem i detta svåra läge.

Tietoevry har aktiverat sina åtgärdsplaner, med fokus på att säkerställa medarbetarnas säkerhet och för att minimera påverkan på våra kundleveranser från Ukraina. Detta innebär bland annat:

  • Vi har aktiverat en arbetsgrupp för att övervaka och leda genomförandet av åtgärdsplanen för den ukrainska verksamheten.
  • Vi fortsätter arbetet med att evakuera våra anställda och deras familjer till säkrare områden i Ukraina och till ex. Polen och Rumänien.
  • Vi ordnar boende, transporter, hygienartiklar och förnödenheter som simkort, bankkonton, bärbara datorer för de anställda.
  • Vi har tillhandahållit förskottslön för alla våra anställda i Ukraina.
  • Vi tillhandlahåller juridisk hjälp och hälsovård utifrån behov.

I nära samarbete med berörda kunder har större delen av våra leveranser flyttats till andra orter. Situationen påverkar inte Tietoevrys tjänster som är kritiska för de nordiska samhällena.

Tietoevry har också beslutat att lämna sin verksamhet i Ryssland. Mot bakgrund av den pågående militära aktiviteten och den humanitära krisen i Ukraina, ser företaget det som etiskt olämpligt att fortsätta med verksamheten i Ryssland.

Vi hoppas på en fredlig lösning som snarast möjligt får ett slut på kriget och det ukrainska folkets lidande. Tietoevry donerar också pengar genom Röda Korset Ukraina för att hjälpa till i denna humanitära kris.

För mer information, vänligen kontakta:
Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 570 4072

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn