noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry Connect fortsätter sin transformation för att öka konkurrenskraften och förbättra lönsamheten – inleder fackliga förhandlingar i Sverige, Finland och Norge

17 februari 2022

Skiftet på IT-marknaden accelererar med minskad efterfrågan på traditionella infrastrukturtjänster och ökad tillväxt inom multicloud och cloudtransformation. En katalysator för denna utveckling är automatisering, som i sin tur är en viktig drivkraft för effektivitet och ökad användning av cloudtjänster.

För att stärka konkurrenskraften och möjliggöra ytterligare investeringar relaterade till multicloud-tjänster måste Tietoevry Connect – en av koncernens sex nya affärsenheter (tidigare Cloud &infra) – anpassa kostnadsstrukturen till lägre volymer inom traditionella infrastrukturtjänster. Därför har ett sparprogram inletts, i syfte att minska kostnaderna med 50 MEUR per år. Besparingsåtgärderna täcker minskade kostnader för externa inköp, underleverantörer och personal.

Besparingar relaterade till personalkostnader innebär justeringar av kapaciteten inom traditionella infrastrukturtjänster, en minskning av antalet administrativa roller, ökad automatisering och utökad användning av den globala leveransmodellen. Därför inleds idag fackliga förhandlingar, med en uppskattad minskning på totalt upp till 600 tjänster, varav upp till 250 i Sverige, upp till 190 i Norge och upp till 160 tjänster i Finland. Förhandlingarna och den fortsatta processen genomförs i enlighet med respektive lands regelverk och potentiella åtgärder förväntas vara avslutade i slutet 2022.

Tietoevry kommer att göra sitt yttersta för att stödja de berörda medarbetarna under hela processen. Regelbunden kommunikation under processen, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheter till intern rörlighet kommer att främjas inom hela företaget.

– Kunderna flyttar sina investeringar mot cloudbaserade tjänster i en ökad takt, samtidigt som efterfrågan på traditionella infrastrukturtjänster minskar. Vi måste anpassa oss till dessa förändringar och justera vår kostnadsstruktur för att möta denna volymförskjutning. Dessa åtgärder är aldrig lätta när det påverkar våra anställda. Vi kommer att göra vårt yttersta för att stödja de drabbade medarbetarna och minimera de utmaningar som detta medför, säger Johan Torstensson, Managing Director för Tietoevry Connect.

De aviserade åtgärderna möjliggör ytterligare investeringar i multicloudtjänster som driver Tietoevry Connects konkurrenskraft och framtida tillväxt – och främjar den grund som satts under integrationen för att skapa en enhetlig cloudbaserad tjänsteportfölj och strömlinjeformad verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 5704072

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn