noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kommentar till anklagelser i sociala medier om vårt samarbete med Stockholms stad

10 december 2021

Det förekommer vissa rykten och anklagelser mot TietoEVRY, i bland annat sociala medier, kopplat till vårt avtal med Stockholms stad. Vi vill markera tydligt mot detta och ge vår kommentar om vårt arbete för Stockholms stad.

Avtalet med Stockholms stad tecknades efter beslut om tilldelning och efter att avtalsspärren hade löpt ut, i enlighet med lagen om offentlig upphandling. I upphandlingen har TietoEVRY kunnat svara mot kraven på ekonomisk stabilitet, hållbara lösningar, leveransduglighet, kostnadseffektivitet och de regulatoriska krav som ställts. Stockholms stad har också ställt krav på en lokal leverans. Vi är glada att kunna erbjuda Stockholms stad och våra andra kunder allt detta.

TietoEVRY har inte haft insyn i Stockholms stads interna processer för upphandlingen, eller vilka andra företag som visat intresse för, eller deltagit i, upphandlingen. Vi har arbetat hårt och gjort omfattande investeringar för att ge ett så konkurrenskraftigt anbud som möjligt. I vårt anbud har vi erbjudit löpande effektiviseringar, som innebär avsevärda skalfördelar och besparingar för Stockholms stad.

Vi arbetar med tusentals företag och offentliga verksamheter vilket ger oss en unik möjlighet att samla nödvändig kompetens, kapacitet och infrastruktur för att kunna stötta stora verksamheter som Stockholms stad. Utöver lokalt placerad infrastruktur och datacenter som är nödvändig för den här typen av leverans, har vi idag hundratals medarbetare som dagligen arbetar för att stödja Stockholms stad och deras viktiga verksamhet. Vi är oerhört stolta över allas arbete för vår kund och vill med detta markera mot de anklagelser som förekommer.

TietoEVRY omnämns i diskussioner om Stockholms stads skolplattform där vi är en av flera leverantörer som arbetar med de olika system och lösningar som utgör skolplattformen. Vårt åtagande sker i samråd med och på uppdrag av vår kund. Vi är alltid måna om att hantera feedback och dialog i de samverkansforum vi har med våra kunder. Som en av flera leverantörer i projektet har vi ingen möjlighet att kommentera vår kunds beslut eller lösningar, utan hänvisar alla liknande frågor till Stockholms stad som är övergripande ansvarig för skolplattformen.

Johan Torstensson, Sverigechef TietoEVRY

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn