noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ny mätning: TietoEVRY i topp bland svenska IT-leverantörer

20 oktober 2021

Radar har nyligen mätt kundernas tillit och förtroende till leverantörerna på den svenska IT-marknaden. I rapporten har strategiska nyckeltal analyserats inom olika marknadssegment. TietoEVRY hamnar i topp inom bland annat kännedom och förtroende.

Inom konsulttjänster hamnar TietoEVRY på en andraplats inom värdeskapande och icke hjälpt kännedom (där respondenterna själva får ange företagsnamnen), samt på en tredjeplats vad gäller förtroende och tillit. Inom outsourcing rankas TietoEVRY högst inom icke hjälpt kännedom.

– Rapporten visar att vi har ett grundmurat och högt förtroende bland beställarna på den svenska IT-marknaden, inte minst när vi jämför med andra likvärdiga företag. Det här bygger på allas hårda arbete och är något vi såklart är oerhört stolta över. Samtidigt fortsätter vi att hela tiden förbättra och anpassa oss för att stärka vår roll som kundernas förstahandsval för digital affärsförnyelse och outsourcing, säger Pär Johansson, chef för strategisk sälj- och affärsutveckling på TietoEVRY.

Ladda ned hela rapporten
Den publicerade rapporten kan laddas ner här (förutsätter inlogg): https://portal.radareco.com/content/tillit-och-varumarkeskannedom-2021

Om rapporten
Mätningen genomfördes av Radar under juni månad 2021 mot offentlig och privat sektor i Sverige och bygger på svar från 323 verksamheter (outsourcing) samt 317 (konsulttjänster) med en svarsfrekvensen på över 15 procent. ”Icke hjälpt kännedom” innebär att de svarande själva fick uppge vilka bolag man kände till och därmed ligger ”top of mind”.

För mer information

Pär Johansson

Head of Strategic Sales & Business Development at TietoEVRY

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn