noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Accelererande molntransformation ställer krav på ökad effektivitet inom traditionella infrastrukturtjänster – fackliga förhandlingar inleds i Sverige och Norge

29 april 2021

Den fortsatta transformationen av infrastrukturtjänster inom branschen innebär en ökad efterfrågan på nya multimolntjänster och krav på produktivitetsförbättringar inom traditionella tjänster.

Den fortsatta transformationen av infrastrukturtjänster inom branschen innebär en ökad efterfrågan på nya multimolntjänster och krav på produktivitetsförbättringar inom traditionella tjänster. Till följd av denna utveckling planerar TietoEVRYs affärsenhet Cloud & Infra att vidta åtgärder för att säkerställa sin konkurrenskraft genom att anpassa kapaciteten, öka automatiseringen, minska antalet administrativa roller och nyttja företagets globala leveransmodell ytterligare. Företaget inleder därför fackliga förhandlingar i Sverige och Norge.

TietoEVRYs affärsenhet Cloud & Infra konkurrerar på en global marknad som präglas av ökad användning av multimolnteknologi och automatisering som driver konkurrenskraft och prispress, särskilt inom traditionella infrastrukturtjänster. Den förändrade efterfrågan på marknaden, från traditionella infrastrukturtjänster till rådgivande molntjänster, snabbar på förändringen inom branschen. Till följd av den förändringen samt förlorade kontrakt före tiden för samgåendet krävs ytterligare effektiviseringsåtgärder inom Cloud & Infra.

I syfte att anpassa kapaciteten, minska överlappande och administrativa roller, öka automatiseringen och ytterligare utnyttja den globala leveransmodellen har Cloud & Infra inlett förhandlingar med facket. Dessa åtgärder beräknas påverka som mest 300 roller, varav upp till 150 i Sverige och upp till 150 i Norge. Förhandlingarna kommer att genomföras i enlighet med respektive lands lagstiftning och praxis och förväntas vara avslutade i slutet av tredje kvartalet 2021.

– Det pågår en allt snabbare förändring på marknaden som skapar goda möjligheter för oss att bidra till våra kunders molntransformation. Vi måste därför också anpassa oss till förändringarna på marknaden och den ökade prispressen inom traditionella infrastrukturtjänster. Nu planerar vi åtgärder för att omfördela vår kostnadsbas. Vi kommer att göra allt vi kan för att stötta de medarbetarna som berörs av detta och minimera de utmaningar som detta medför för dem. Vi gör det genom att försöka identifiera nya möjligheter i andra delar av företaget och givetvis alltid sträva efter att vinna nya uppdrag, säger Johan Torstensson, ansvarig för affärsområdet Cloud & Infra på TietoEVRY.

För ytterligare information eller förfrågningar, vänligen kontakta:
TietoEVRY Newsdesk: +46 70 234 20 02, news@tietoevry.com

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn