noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto intar en ledande roll i 5G-ekosystemet för att bidra till ett smartare och mer datadrivet samhälle

01 april 2019

2020 är det året då det nya 5G, den femte generationens mobilsystem, kommer nå marknaden för första gången och svenskt näringsliv står inför en revolutionerande förändring i samband med att nya funktioner och användningsområden tillgängliggörs.

cecilia de leeuw

För branscher som ställer höga krav på säkerhet och tillgänglighet kommer möjligheterna med den nya tekniken vara omvälvande eftersom den möjliggör hantering av stora mängder data i kombination med minimal fördröjning. Tieto är ett av de företag som tagit en ledande roll i utvecklingen mot ett smartare och mer datadrivet samhälle. Cecilia de Leeuw, Ansvarig Telecom Services på Tieto berättar:

– 5G som kommunikationsteknologi innebär fantastiska möjligheter för många branscher och industrier i Sverige. Ett exempel är tillverkningsindustrin som kan komma att uppnå nya höjder som ett resultat av att produktivitet och ökad kvalitet kan adresseras med artificiell intelligens (AI) och automatisering. Förebyggande underhåll på distans kan göras med hjälp av Virtual Realtiy (VR) eller Augmented Relity (AR) och smarta glasögon såsom HoloLens. Även inom skogsindustrin ser man tydliga användningsområden som skapar ett mer hållbart och smart arbetssätt, där  uppkopplade träd ger information om rätt tid för avverkning vilket ger ökad kvalitet på timmer och minskar onödiga transporter, förklarar Cecilia.

– Utöver de direkta effektivitetsförbättringarna som vi ser  inom industrin kan tekniken också ta sig uttryck inom svensk sjukvård, vilket i sin tur kan leda till förbättrad välfärd och samhällsvinster, fortsätter hon. Distansmonitorering skapar nya möjligheter för vård i hemmet eller att från ambulansen koppla upp utrustning mot läkare på sjukhuset, berättar Cecilia.

Inte bara överföringshastigheten och möjligheten att hantera stora datamängder förbättras med det nya nätet och det som är unikt med 5G är att fördröjningen minskar drastiskt vilket ger en helt annan precision än tidigare. Tänk dig distansstyrda fordon som bromsar in på en gång och inte flera sekunder senare, vilket är helt avgörande för säkerheten.

– Med de användningsområden som vi kan tillämpa 5G-teknologin på kommer Sverige som nation att bli mer konkurrenskraftigt. När den nya kommunikationsteknologin kombineras med användningsområden som förarlösa fordon, AI, AR och IoT (Internet of Things) kommer det uppkopplade och smarta samhället få en mer betydelsefull roll där bara fantasin begränsar oss i vad som blir möjligt att förändra och utveckla, menar Cecilia.

De positiva konsekvenserna för Sveriges konkurrenskraft är många och för att inta en ledande roll av den tekniska utvecklingen behöver företag med gedigen kompetens och erfarenhet gå ihop för att främja innovation. Med den insikten har Tieto och Telia ingått ett strategiskt partnerskap, med syfte att ta fram nya användarfall, produkter och tjänster som en del av ekosystemet kring 5G. Tieto är engagerade i ett antal initiativ kring 5G, dels i  Europeiska forskningsprojekt och dels som medlemmar i olika samarbetsprojekt och konsortier i Sverige och Finland. I Sverige bl.a. 5G Umeå, 5G Wireless Innovation Arena i Luleå.

– Vår gemensamma målsättning är att skapa utrymme för innovation, implementering och produktutveckling för att svenskt näringsliv ska kunna dra största möjliga affärsnytta av det digitala teknikskifte som vi befinner oss i. Vi är en digitaliseringspartner för våra nordiska kunder och vi vill påskynda utrullningen av den nya tekniken genom vårt kunnande att binda ihop de nya lösningar och de nya affärsprocesser som skapas, säger Cecilia avslutningsvis. 

För mer information kring vårt 5G samarbete kontakta:

Cecilia de Leeuw, Ansvarig Telecom Services

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn