noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Metsä Tissue digitaliserar produktionen i hela Europa med Tieto

30 oktober 2019

Metsä Tissue, som ingår i Metsä Group, har ingått partnerskap med Tieto för att vidareutveckla sin IT-miljö och införa moderna digitaliseringslösningar. Det nya MES-systemet (Manufacturing Execution System) kommer att införas på deras anläggningar i Finland, Sverige, Polen, Slovakien och Tyskland. Förnyelsen baseras på Tieto Integrated Paper Solution (TIPS) för den globala pappersbranschen.

Metsä Tissue är en av de ledande tillverkarna av mjukpapper i Europa och av pergaminpapper i hela världen. Moderniseringen av deras IT-miljö kommer att användas för att förbättra effektiviteten och harmonisera driften i alla företagets anläggningar och länder.

Det nya systemet innehåller funktioner för produktionsledning, kvalitetskontroll och driftledning, och kommer att öka transparensen i värdekedjan. TIPS innehåller även ett brett spektrum med rapporterings- och analysfunktioner som gör att TAK-information (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte) och andra nyckeltal är tillgängliga för alla systemanvändare och är till hjälp i vidareutvecklingen av driften.

”Tieto kommer att leverera nya system till oss som ger ännu mer stöd till samarbetet med Metsä. Det här projektet hjälper oss att harmonisera våra drift- och produktionsprocesser”, säger Jari Tiura, Senior Vice President, Operations, Metsä Tissue.

”Vi är mycket glada över att kunna utöka vårt långvariga samarbete med Metsä Group och ge dem ett mer heltäckande stöd även inom deras mjukpappersverksamhet. Mjukpappersbranschen genomgår förändringar, och med stöd av en högre grad av automatisering och digitalisering kommer Metsä Tissue att bli mer konkurrenskraftiga. Detta gör det också möjligt att reagera snabbare och mer effektivt på förändringar på marknaden”, säger Timo Jäätvuori, Head of Global Sales & Business Development, Pulp and Paper Industry på Tieto.

Tietos TIPS-lösning är optimerad för massa-, pappers-, kartong-, mjukpappers- och tryckpappersindustri med användning av branschbeprövad bästa praxis. Det är det ledande MES-systemet (Manufacturing Execution System) och har redan installerats på 250 pappersbruk i hela världen.

För mer information, kontakta:

Timo Jäätvuori
Head of Global Sales and Business Development, Pulp and Paper, Forest Industry, Tieto
mobil + 358 400 705 322, timo.jaatvuori@tieto.com

Jari Tiura
Senior Vice President, Operations, Metsä Tissue
mobil + 358 40 708 5632, jari.tiura@metsagroup.com


Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Med sina högkvalitativa mjukpapper och pergaminpapper gör Metsä Tissue vardagslivet bekvämare för konsumenter, kunder och slutanvändare. Metsä Tissue är en ledande leverantör av mjukpappersprodukter till hushåll och yrkesverksamma i Europa och världens ledande leverantör av pergaminpapper. Våra främsta varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Med produktionsanläggningar i fem länder sysselsätter vi cirka 2 800 personer. Vår omsättning 2018 var 1,0 miljarder euro. Metsä Tissue ingår i Metsä Group. www.metsatissue.com

 

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn