noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto står bakom IT & Telekomföretagens riktlinjer för tillitsskapande AI

19 november 2019

Idag tillkännagav IT&Telekomföretagen nya riktlinjer för tillitsskapande AI. Tieto stöder dessa vägledande principer för hur branschen måste agera vid utformning, implementering och hantering av system och tjänster som rör AI.

”Tieto fortsätter att vara en föregångare i Norden, och vi utvecklar, stöder och följer aktivt användning och utveckling av industristandarder för AI. Vi är glada över detta gemensamma engagemang mellan åtta olika företag inom IT och Telekomföretagen. Vi ser att detta är ett viktigt steg för att möjliggöra AI som bygger transparent, mänskligt och ansvarsfullt användande, till förmån för hela samhället, säger Christian Guttmann, global chef för AI och Data Science, Tieto. 

AI har redan idag en stor inverkan många aspekter av människors vardag och samhället I stort. Men trots de många fördelarna som AI medför är nordiska konsumenter bekymrade över hur tekniken används idag. Mer än åtta av tio (85 procent) säger att de I någon grad är oroliga för utvecklingen av AI och bara sex procent uppger att de inte är oroliga alls. Detta framkom i Tietos AI-undersökning, som släpptes tidigare i år 

”Vi vet att det tar tid att skapa förtroende för ny teknik, och särskilt AI är till stor del förknippat med något okänt och negativt. Som företag vet vi också att förtroende måste förtjänas och vi måste skapa AI-lösningar som är ansvarsfullt utvecklade, med en hög grad av öppenhet och säkerhet. Förtroende för tekniken är avgörande för om vårt samhälle fullt ut ska kunna utnyttja AI och andra datadrivna lösningar”, säger Christian Guttmann. 

Läs mer

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn