noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Teknologi som verktyg för en hållbar framtid

”Finland, som är en teknologiskt avancerad nation, kan agera som trendsättare för praktiska hållbarhetsåtgärder och bygga upp ett samhälle med låga koldioxidutsläpp.”

22 november 2019

ICT-sektorn kan hjälpa till att minska koldioxidutsläppen med fem gånger så mycket som den producerar själv, enligt studien GeSi Smarter 2030. Som ett av Nordens ledande teknologiföretag spelar Tieto en viktig roll i våra kunders strävan att bedriva hållbara verksamheter.

Digitala lösningar möjliggör väsentliga utsläppsminskningar inom olika branscher. Utsläppen kan minskas genom att digitalisera dagliga funktioner, samtidigt som miljömässigt ansvarsfulla verksamheter byggs upp med teknologi, säger Tietos Satu Kiiskinen, Managing Partner, Finland.

Satu_ja_Ida_portaissa.png

Tieto har hjälpt kunder att minska koldioxidutsläppen från sina tjänster genom att såväl digitalisera som modernisera deras verksamheter och IT-lösningar. Under 2018 hjälpte Tieto kunder inom finans- och försäkringssektorn att minska sina koldioxidutsläpp med 76 kiloton genom olika digitaliseringsprojekt. Om ett företag exempelvis börjar använda sig av molntjänster istället för sina egna servrar kan det minska deras elförbrukning med så mycket som 90 procent, medan utsläppen från exempelvis e-fakturor är 20 procent lägre än vad de är för pappersfakturor.

Digitalisering gör det också möjligt att utveckla helt nya miljövänliga tjänster. Ett bra exempel på detta är Tietos samarbete med Lassila & Tikanoja vad gäller energihanteringen av byggnader. Med hjälp av molntjänster förvandlades Lassila & Tikanojas huvudkontor till ett virtuellt kraftverk som stödjer det landsomfattande energisystemet och bidrar till att minska både utsläppen och elräkningen - oavsett omständigheter. När den väderberoende elproduktion ökar kommer vi att behöva fler och fler lösningar som gör oss flexibla i vår energiförbrukning.

Ett annat innovativt projekt är det pågående pilotprojektet Puro som lanserats av 23 banbrytande företag. Målet med projektet är att göra minskning av koldioxid till en verifierbar, jämförbar och kommersiell verksamhet och därmed skapa den första marknadsplatsen i världen där företag kan köpa certifikat relaterade till sitt koldioxidminskande.

– Nya innovationer, som de som nämnts här ovan, skapas genom att testa dem i olika företags ekosystem. Där kombineras expertis från olika sektorer och de digitala lösningarna blir möjliggörarna för dessa verksamheter, säger Satu Kiiskinen om detta sätt att arbeta på och som syftar till att titta på saker och ting från en helt ny synvinkel.

Ansvarstagande inom Tietos egen verksamhet

Tieto har satt som mål att inom den pågående strategiperioden minska sina egna koldioxidutsläpp med 50 procent fram till 2020. Man lyckades uppnå målet redan långt före deadline tack vare det faktum att Tieto nu använder sig av förnybar energi i sina nordiska data centra samt att man i en allt större utsträckning ersatt fysiska möten med virtuella möten, vilket resulterat i färre flygresor. Denna nya syn på resande i kombination med ett kostnadsbesparingsprogram gjorde att Tieto under en sexmånadersperiod minskade sitt koldioxidavtryck med motsvarande 11 000 returflygresor mellan Helsingfors och Stockholm. 

Satu_ja_Ida_kansi.png

– Till en början var jag orolig för medarbetarnas reaktioner på det minskade flygandet, men det behövdes inte – våra medarbetare är stolta över förändringen och  kunde se den konkreta klimatvinsten, berättar en hållbarhetschef Ida Bohman Steenberg,  

Om vi vill bekämpa klimatförändringarna, så måste framförallt företagen vidta åtgärder och hitta nya lösningar. Tietos mål är att vara en föregångare inom ansvarsfullt företagande – i såväl sin egen verksamhet som i förnyandet och den ansvarsfulla hanteringen av sina kunders verksamheter.

– Under de senaste åren har vi gjort stora investeringar i att utbilda vår personal. IT-sektorn kommer att spela en allt större roll i att främja ansvarsfullt företagande framöver och det är möjligt att göra stor skillnad med hjälp av digitala lösningar. Vår sektor står i framkanten av dessa förändringar och detta motiverar mig i mitt dagliga arbete, säger Bohman Steenberg.

Vi är alla ansvariga för att skapa en bättre och mer hållbar framtid, men företagen har en nyckelroll att spela vad det gäller att vidta praktiska åtgärder.

– En hållbar framtid beror på de beslut och praktiska åtgärder som vi vidtar idag.  Norden som är en teknologiskt avancerad  region kan agera som trendsättare för praktiska hållbarhetsåtgärder och bygga upp ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Jag tror att ansvarsfullt företagande i allt högre grad kommer att ses som en konkurrensfördel och leda till verkliga affärsfördelar och positiv förändring kommer att accelerera  säger Satu Kiiskinen, och sammanfattar de möjligheter som skapas genom hållbart företagande.

Artikeln publiceras som en del av en bilaga i Kauppalehti Optio den 22 november, i Finland.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn