noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Teknologian avulla kohti kestävämpää tulevaisuutta

”Suomella on edistyneenä teknologiamaana mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä kestävän kehityksen käytännön teoissa ja rakentaa yhdessä vähähiilistä yhteiskuntaa.”

22 marraskuuta 2019

GeSi Smarter 2030 -tutkimuksen mukaan ICT-sektori voi auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä viisi kertaa enemmän, kuin mitä se itse tuottaa. Pohjoismaiden johtaviin teknologiayrityksiin kuuluvalla Tiedolla on merkittävä rooli asiakkaidensa vastuullisuuden tukemisessa.

”Digitalisaatio tuottaa ratkaisuja, joilla voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä eri toimialoilla. Päästöjä voidaan vähentää merkittävästi jo jokapäiväisiä toimintoja digitalisoimalla, mutta samalla vastuullisuutta voidaan rakentaa teknologian avulla paljon kokonaisvaltaisemmin”, Tiedon Suomen maajohtaja Satu Kiiskinen sanoo.

Satu_ja_Ida_portaissa.png

Tieto on auttanut asiakkaitaan vähentämään palvelujensa CO2-päästöjä digitalisoimalla heidän liiketoimintaansa ja modernisoimalla IT-ratkaisuja. Taloushallinnon digitalisointihankkeet sekä palvelut pankki- ja vakuutuspuolelle ovat auttaneet asiakkaita välttämään 75 kilotonnia CO2-päästöjä vuonna 2018. Siirtyminen omista servereistä pilvipalveluihin voi parhaimmillaan vähentää sähkönkulutusta jopa 90 prosenttia ja verkkolaskutuksen päästöt ovat noin 20 % verrattuna paperilaskutukseen.

Digitalisaatio mahdollistaa myös täysin uudenlaisten ympäristöystävällisten palveluiden kehittämisen. Hyvänä esimerkkinä on Tiedon ja Lassila & Tikanojan yhteistyö rakennusten energianhallinnan parissa. Lassila & Tikanojan pääkonttorista rakennettiin pilvipalvelun avulla virtuaalinen voimalaitos, joka tukee valtakunnallista energiajärjestelmää ja auttaa pienentämään päästöjä sekä energialaskua olosuhteista tinkimättä. Sääriippuvaisen sähköntuotannon lisääntyessä tulemme tarvitsemaan entistä enemmän kulutuksen joustoa mahdollistavia ratkaisuja tulevaisuudessa. 

Toinen käynnissä oleva innovatiivinen projekti on 23 edelläkävijäyrityksen pilottihanke Puro. Sen tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa ja näin ollen luoda maailman ensimmäinen markkinapaikka, josta yritykset voivat ostaa hiilidioksidipoistoon liittyviä sertifikaatteja.

”Edellä mainittujen kaltaiset uudet innovaatiot syntyvät kokeilemalla ja yritysten ekosysteemeissä, joissa törmäytetään erilaisia osaajia eri toimialoilta yhteen – digitaaliset ratkaisut toimivat näissä toiminnan mahdollistajana”, Kiiskinen valottaa toimintatapaa, jossa halutaan ottaa tekemiseen uudenlaisia näkökulmia.

Vastuullisuus Tiedon omassa arjessa

Tieto asetti kuluvan strategiakauden tavoitteekseen vähentää omia CO2-päästöjään 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, ja saavutti tavoitteen jo etuajassa. Pohjoismaisten konesalien uusiutuvaan energiaan käyttöön siirtymisen ohella toinen merkittävä tekijä on ollut lentojen vähentäminen siirtymällä virtuaalikokouksiin. Uusi käytäntö kutisti yhtiön hiilijalanjälkeä puolessa vuodessa 11 000 edestakaisen menopaluulennon verran Helsingin ja Tukholman välillä.

Satu_ja_Ida_kansi.png

”Aluksi olin huolissani henkilöstön reaktioista lentämisen suhteen, mutta turhaan – henkilöstömme on ollut äärimmäisen ylpeä muutoksesta ja konkreettisista toimistamme ilmaston eteen”, Tiedon vastuullisuusjohtaja Ida Bohman Steenberg iloitsee.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi toimintaa ja uusia ratkaisuja tarvitaan erityisesti yrityksiltä. Tiedon tavoitteena on toimia vastuullisuuden edelläkävijänä – niin omassa toiminnassaan kuin asiakkaidensa liiketoiminnan uudistamisessa ja vaikutusten vastuullisessa hallinnassa.  

”Olemme panostaneet henkilöstömme kouluttamiseen huomattavasti viime vuosien aikana. IT-sektorilla tulee olemaan yhä suurempi rooli yritysten vastuullisuuden edistäjänä ja digitaalisilla ratkaisuilla voidaan saada aikaan merkittäviä vaikutuksia. Tällä toimialalla ollaan muutoksen eturintamassa ja se motivoi minua jokapäiväisessä työssäni”, Bohman Steenberg valottaa.

Paremman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen on kaikkien vastuulla, mutta yritykset ovat avainasemassa käytännön toimissa.

”Kestävä tulevaisuus riippuu siitä, millaisia päätöksiä ja käytännön toimia teemme juuri nyt. Suomella on edistyneenä teknologiamaana mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä kestävän kehityksen käytännön teoissa ja rakentaa yhdessä vähähiilistä yhteiskuntaa. Uskon, että vastuullisuudesta tulee myös enenevissä määrin yrityksille kilpailuetu, jolla saavutetaan aitoja liiketoimintahyötyjä. Sitä kautta resurssit kehittää uusia innovatiivisia palveluja lisääntyvät ja positiivisen muutoksen kierre vahvistuu”, Kiiskinen summaa vastuullisuuden luomia mahdollisuuksia.

Artikkeli on julkaistu Kauppalehti Option liitteessä 22.11.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä