noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Finska försvaret bygger på god kondition: teknologi främjar konditionslyft

Ett nytt pilotprojekt i samarbete mellan Försvarsmakten, Suunto och Tieto granskar data om beväringars och reservisters motion och välbefinnande. Värnpliktiga kan delta i projektet frivilligt.

25 juni 2019

Ett nytt pilotprojekt i samarbete mellan Försvarsmakten, Suunto och Tieto granskar data om beväringars och reservisters motion och välbefinnande. Värnpliktiga kan delta i projektet frivilligt.

Finlands försvar bygger på en omfattande reserv i gott skick. På sistone har trenden emellertid varit att både rekryters och reservisters kondition varit på nedgående. Beväringarnas försämrade kondition är en betydande samhällsutmaning såväl för försvaret som ur individens perspektiv.

Försvarsmakten, Tieto och Suunto strävar efter att möta denna utmaning genom att erbjuda militärtjänstgörare mätdata om motion och välbefinnande och samtidigt låta individen själv följa med och utveckla sin kondition. Projektet samlar in och utnyttjar data som individerna uppmätt själva, samt välbefinnande- och beteenderelaterade data. Projektets dataplattform erbjuder trygg lagring av data som påverkar beväringens prestation. Delningen av data till Försvarsmakten grundar sig på beväringens samtycke: ingen övervakas i hemlighet och beväringen kan begära att ta bort egna insamlade data.

I Försvarsmakten kan man påverka nästan en hel årsklass militärtjänstgörande män samt frivilligt militärtjänstgörande kvinnor. Att kombinera motions- och välbefinnandedata samt erbjuda dessa för beväringars personliga bruk samt med samtycke licensiera dessa till olika parter ger beväringarna möjlighet att självständigt eller med hjälp av hälsovårdsproffs vidta hälsofrämjande åtgärder. Dataplattformen ger även beväringar möjlighet att i stor utsträckning hantera sina egna data. Före detta pilotprojekt har finska beväringar inte haft tillgång till lösningar som möjliggör mångsidig insamling av data från olika källor och licensiera dess användning. 

- Utfört på rätt sätt påverkar upplysnings- och utbildningsarbetet på lång sikt reservens kondition och därmed även hur individen tar hand om sig själv under resten av livet. En liten förändring i välbefinnandet har en stor inverkan på folkhälsan och samhällsekonomin. Det är fint att vi i pilotprojektets ekosystem kan bidra till att lösa denna utmaning, säger Fredrik Jansson, Principal Consultant vid Tieto.

- Pilotprojektet kompletterar Försvarsmaktens pågående utbildningsreform samt programmet Utbildning 2020. Vi vill påverka de värnpliktiga och reserven genom att motivera dem att ta hand om sin kondition  och erbjuda dem verktyg för detta. På lång sikt ser vi en möjlighet att samla in anonymiserade data som ger ett omfattande tvärsnitt av åldersgruppens välbefinnandenivå, riskgrupper och verkningar av åtgärder för att öka välbefinnandet, kommenterar Timo Viinikainen, överste vid Försvarsmakten.

- Genom sin över 80-åriga historia har Suunto länge verkat för att främja finsk idrott och hälsa. Detta projekt sammanför de bästa partnerna kring ett viktigt mål, och med hjälp av Suuntos sportklockor vill vi hjälpa till att samla in och analysera data. Genom våra produkters funktioner vill vi motivera människor att aktivt röra på sig, säger Seppo Aaltonen från Suunto.

Samarbetsprojekt är en del av Sitras IHAN-program, där man sökte affärsbaserade projekt som skapar nya tjänster för att utnyttja personliga data med individens samtycke. Försvarsmaktens, Suuntos och Tietos pilotprojekt inleddes våren 2019 och kommer att fortsättä ungefär ett år. Referensramen för licensiering och utnyttjande av hälsodata insamlade via projektet kan tillämpas på många olika delområden, såsom inom hälsovård, arbetshälsovård och grundskolor.

- Försvarsmaktens project visar att behovet av en rättvis dataeknonimi finns I alla samhällssektorer. Vi ser fram emot resultaten och hoppas att piloten kommer att expandera till varje värnpliktigas träning I framtiden, sager Markus Kalliola från Sitra.

  

Ytterligare information:

Timo Viinikainen, digitaliseringsdirektör, överste, Försvarsmakten, tfn +358 29 98 00 (växel)

Fredrik Jansson, Principal Consultant, Tieto, fredrik.jansson@tieto.com, tfn +358 40 344 66 31; Tietos kommunikation, news@tieto.com, tfn +358 40 570 4072

Martin Österberg, Head of Communications, Suunto, tfn +358 45 217 14 00

Markus Kalliola, ledande expert, Sitra, markus.kalliola@sitra.fi, tfn +358 50 359 1499, https://www.sitra.fi/sv/%C3%A4mnen/rattvis-dataekonomi/ 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 

Om Suunto

Suunto grundades 1936 när den finske orienteraren och ingenjören Tuomas Vohlonen uppfann en metod för massproduktion av vätskefyllda kompasser. Sedan dess har Suunto varit banbrytande när det gäller utformning och innovation av sportklockor, dykdatorer och sportinstrument som används av äventyrare i hela världen. Suunto hjälper äventyrare att såväl fysiskt som mentalt utforska nya områden, från de högsta bergen till de djupaste haven.

Suuntos huvudkontor och tillverkningsfabrik ligger i Vanda i Finland. Suunto har över 400 anställda i hela världen och företagets produkter säljs i mer än 100 länder. Företaget är, liksom sina systermärken Salomon, Arc'teryx, Atomic, Wilson, Precor, Enve och Mavic, dotterbolag till Amer Sports Corporation. 

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbar välfärd.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn