noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto har blivit EDGE-certifierade för sitt jämställdhetsarbete

13 februari 2018

Tieto Sverige har åter blivit certifierade av stiftelsen EDGE för företagets initiativ att uppnå jämställdhet i sin verksamhet. Den nya bedömningen visade på förbättringar inom alla områden som utvärderats.

I december 2015 blev Tieto Sverige världens första IT-bolag att ta emot första gradens jämställdhetscertifiering. EDGE-certifieringen är en internationellt erkänd standard som baseras på en omfattande utvärdering av ett företags resultat inom kategorier som: lika lön för lika arbete, flexibelt arbete, företagskultur, ledarskap/mentorskapsprogram och rekrytering/befordran.

edge_350.png

Under de senaste två åren har Tieto arbetat för att förbättra jämställdheten inom alla områden. Företaget har upprätthållit ett tydligt och effektivt ramverk för att garantera lika lön för lika arbete samt förbättring av jämställdhetsbalansen på alla ansvarsnivåer. Dessutom har EDGE-standarden för att behålla talanger uppnåtts sedan den tidigare bedömningen år 2015. – Vi är stolta över certifieringen och det hängivna jämställdhetsarbetet på Tieto. I slutändan handlar det här om vår affär och våra anställda är vår mest värdefulla tillgång. För att vara konkurrenskraftig i en snabbväxande bransch måste vi försäkra oss om tillgång till olika erfarenheter, bakgrunder och idéer. För oss är certifikatet ett verktyg i vårt kontinuerliga arbete för att se till att vi lockar till oss den bästa kompetensen som finns tillgänglig, säger Håkan Dahlström, Sverigechef på Tieto.

– Nu är vi uppnått EGDE ASSESS igen känns det som att vi har en solid bas a bygga vidare på, säger Angela Kristianson, Head of Inclusion, Tieto Sverige.

Under de senaste åren har Tieto arbetat med att skapa medvetenheten om de positiva effekterna av mångfald och jämställdhet, till exempel genom samarbete med utbildningsinstitutioner och andra partners. Tieto har också inrättat ett jämställdhetsråd med medlemmar från den högsta ledningen som ska se till att initiativen genomförs tillsammans med affärspartners inom olika branscher.

EDGE är den främsta globala bedömningsmetoden och företagscertifieringsstandarden för jämställdhet. EDGE-utvärderingsmetoden utvecklades av EDGE-stiftelsen och lanserades vid World Economic Forum 2011. EDGE certifieringen har utformats för att hjälpa företag att inte bara skapa en optimal arbetsplats för kvinnor och män utan också dra nytta av det. EDGE är erkänt av företagsledare, statliga och akademiska ledare från hela världen. För mer information besök: http://www.edge-cert.org/ .

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn