noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

IFI och Tieto-medarbetare lanserar "IT-sourcing i offentlig sektor"

20 mars 2018

Vi befinner oss i en tid där hela IT-området håller på att förändras dramatiskt och kraven på ökad verksamhetsnytta blir allt mer styrande. Det innebär att ökad kunskap om sourcing inom IT-området blir allt viktigare, tillsammans med insikter om hur en väl genomförd sourcing kan nyttjas som ett instrument för att uppnå ökad effektivitet och verksamhetsnytta.

"Marknadstrenderna pekar på att utvecklingen går mot mer verksamhetsstyrning av IT-utvecklingen. Kostnadseffektivitet som främsta ledstjärna får stå tillbaka lite till förmån för ökad innovation, ökad verksamhetsnytta, ökad medborgarnytta och tillgång till spetskompetens. Det är några av de frågeställningar som belyses i vår nya bok" IT sourcing i offentlig sektor, säger författarna Ulf Nygren, chef för outsourcing inom offentlig sektor och Nils Knutsson, senior rådgivare, båda på Tieto.

Författarnas syfte med denna bok är att tillhandahålla en källa till ökad insikt och kunskap om sourcing inom IT-området och erhålla en praktisk guide för dig som ska ansvara för förberedelser och genomförande av upphandling inom IT-sourcing.

"Den nya versionen av denna klassiker är kalibrerad för det senaste decenniets omvälvande teknologiska genombrott och förändringar. Ett måste för ett seriöst sourcingarbete i ett 2020-perspektiv" enligt Björn-Erik Willoch, Senior Advisor på Cordial.

"Jag rekommenderar boken till de som outsourcat, står i begrepp att göra det samt även de som är tveksamma. Det beror på att boken både övergripande och ingående beskriver vad outsourcing är och innebär, på ett lättförståeligt sätt, som verkligen kommer till nytta" menar Rolf Lindkvist, tidigare IT-direktör på Nynäshamns kommun

Enligt författarnas önskemål ska det överskott som boken genererar oavkortat gå till cancerforskning.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn