noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto Mill Workplace – Google Glass och Windows Kinect skapar nya möjligheter för massa- och pappersindustrin

10 januari 2017

Tietos beslutsstöd, Mill Workplace, tar ett helhetsgrepp på de utmaningar branschen står inför och hjälper de anställda att ta snabbare beslut och jobba effektivare. - Det här är industrialiseringen av internet i sin bästa form. Genom att nyttja ny teknik, koppla samman alla delar av verksamheten och integrera smart automatisering, kan vi erbjuda ett ovärderligt stöd för medarbetarna, säger Mats Lidström, Customer Manager på Tieto.

Mill Workplace tar hjälp av verktyg och teknik som Google Glass och Kinect for Windows, en Xbox-liknande konsol som styrs av röstkommandon eller gester. De anställda loggar in med ansiktsigenkänning och därefter kan de manövrera programmet helt beröringsfritt, en stor fördel när man bär handskar.

Den nya tekniken innebär både fördelar för de anställda och synergieffekter för företaget. De anställda är bättre förberedda inför exempelvis skiftbyten, eftersom informationen överlämnas på förhand. Dessutom går bytet snabbare. De anställda kan på ett interaktivt sätt snabbt överblicka de viktigaste uppgifterna och dessutom bli guidade av specialister om mer svårlösta problem uppstår.

- Den industriella transformationen påverkar hur de anställda jobbar på en fabrik idag. Fokus skiftar från standardiserade arbetsmoment till analys, problemlösning och samarbete. Det ställer krav på att IT-lösningar kan hantera informationsinsamling, samarbete och kommunikation, fortsätter Lidström.

Mill Workplace är ett komplett ramverk som erbjuder de tjänster och funktioner som behövs för att tillgodose behoven som verksamheten ställer. Den är dessutom fullt kompatibel med TIPS (Tieto Integrated Paper Solution) och anpassad för användning i datorer, surfplattor och smartphones.

Nyckelfunktioner i Mill Workplace (MWP)

  • Hantering av dashboard och appar
  • Överblick och produktionsstatus
  • Produktionsdagbok
  • TIPS Reporting & Analytics
  • E2E med SAP Plant Maintenance
  • Skalbarhet och global implementering

Läs om nyckelfunktionerna i Mill Workplace i vårt produktblad (PDF, engelska).

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn