noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto har valts för att modernisera Lecta Groups IT-miljö och möjliggöra fortsatt digitalisering

06 november 2017

Lecta Group, ett av Europas ledande tillverkare och distributörer av papper, har valt Tieto för att modernisera företagets nuvarande IT-miljö och möjliggöra företagets fortsatta digitaliseringsresa. Förnyelsen bygger på Tieto Paper Solution på SAP och Tieto Integrated Paper Solution (TIPS) för den globala pappersindustrin. De nya lösningarna kommer att införas i Lectas alla sju fabriker i Spanien, Frankrike och Italien. Avtalet gäller i fyra år.

Lecta utför en omfattande transformering av sin affärsverksamhet med syfte att utveckla affärsmodeller med informationsdriven leveranskedja och en förstklassig produktion. Detta omfattar till exempel funktioner för försäljningsprognoser, hantering av efterfrågan, centraliserad planering, produktionsledning, rapportering och analys.

- Vår utmaning på koncernnivå är att samordna och effektivisera processerna med en kombination av de bästa tillgängliga standardlösningarna på en modern och enhetlig plattform. Tieto spelar en huvudroll i våra processer och förnyelse. TIPS och Paper Solution hjälper oss att lösa våra utmaningar och gör det enklare att tillämpa bästa lösningarna inom cellulosa- och pappersindustrin. Särskilt inom vår direkta affärsverksamhet och inom planerings- och tillverkningsområden. Den tekniska och affärsmässiga omvandlingen innebär också långtgående förändringar av hur vi gör affärer, vilket underlättas av att vi har rätt partner och rätt lösningar, säger Francesc Boix, IT Corporate Director på Lecta.

- Tieto och Lecta har haft partnersamarbete i mer än 25 år och vi gläds åt att kunna utöka vårt samarbete. Pappersindustrin står inför stora förändringar, och digitalisering och automatisering av verksamheten hjälper företagen inom pappersindustrin att växa och framgångsrikt konkurrera på den globala marknaden. Med detta avtal så stödjer vi genomförandet av Lectas tillväxtstrategi och av deras omvandlingsprogram, som kommer att pågå till 2020, säger Carsten Henke, Head of Production Excellence, Forest industry på Tieto.

Tietos nya lösning ger Lecta gemensamma och samordnade processer på alla företagets fabriker i alla länder och ger insyn inom hela värdekedjan. Digitalisering och automatisering öppnar för snabbare, mer effektiva och flexibla förändringar på marknaden, i kombination med ökande krav från kunderna, inklusive nya digitala tjänster. Standardiserade och gemensamma processer bidrar till att öka effektiviteten och sänka företagets totala kostnader.

Tietos integrerade SAP/TIPS-lösning är sammansatt för att optimera massa-, pappers-, kartong- och mjukpappersindustrier och bygger på etablerade funktioner för både MES (Manufacturing Execution System) och ERP (Enterprise Resource Planning). Den länkar samman planering, affärsverksamhet och produktionsprocesser sömlöst och finns i fler än 250 installationer världen över.

Mer information kan lämnas av:
Carsten Henke, Head of Production Excellence, Forest industry, Tieto
Mobil +49 1605 3176 39, carsten.henke@tieto.com

Andreas Bartoli, Senior Sales Manager, Forest Industry, Tieto
Mobil: +49 17522 44383, andreas.bartoli@tieto.com

Francesc Boix Comas, IT Corporate Director, Lecta
Tel +34 93 482 0978, francecs.boix@lecta.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn