noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto Forest Hub utvecklar ekosystem för virkes- och fiberförsörjning mot branschstandarden papiNet

05 september 2017

Mars 2017 introducerade Tieto den nya ekosystemplattformen Forest Hub. Plattformen förenklar den operativa dataöverföringen inom virkesförsörjning för virkeslogistik och mottagandeprocesser vid sågverk. Genom att ansluta sig till Tieto Forest Hub vill aktörerna inom skogsbranschen förbättra planeringen, uppföljningen, inventeringshanteringen och informationskvaliteten i den dagliga verksamheten, samtidigt som man minskar behovet av manuellt arbete och minskar antalet fel.

Genom en komplex försörjningskedja i ett lika komplext ekosystem skickas det ett stort antal meddelanden mellan organisationer på olika platser. Inom virkes- och träfiberförsörjningens ekosystem ingår en mängd externa och interna intressenter av datainformation. Ju snabbare, enklare och mer standardiserat utbytet av dessa meddelanden fungerar, desto mer effektivt kommer hela ekosystemet att fungera. Därför har Europas och Nordamerikas största aktörer samlats kring papiNet, ett globalt initiativ för leverantörskedjan i skogs- och pappersbranschen. Organisationen arbetar för att tillhandahålla en gemensam standard för affärstransaktioner som bygger på XML-dataformat och standardiserade definitioner av meddelanden. PapiNet-meddelanden tillhandahåller en slags ”universell”-kommunikation för hela branschen. Genom att använda gemensamma format och innehållsbeskrivningar för meddelanden förstår alla deltagande system meddelandena på samma sätt.

Fram till idag har standardiserade meddelanden enbart varit ekonomiskt försvarbara i större organisationer. Gemensamma informationshubbar för hela branscher ändrar förutsättningarna radikalt och Tieto Forest Hub är öppen för alla aktörer i branschen. Från stora skogsföretag till medelstora och små företag, inklusive bioenergiproducenter har möjligheten att koppla upp sig och dela information. Företag med mycket små meddelandebehov kan till och med använda Forest Hub via en webbaserad tjänst och den öppna papiNet-standarden säkerställer dataöverensstämmelse i hela leverantörskedjan.

Tieto, är den nordiska branschledaren inom hubbar och ekosystem för många branscher samt en stark förespråkare för öppna standarder. Fördelarna med informationshubbar och papiNets meddelandestandard tillgängliggör datautbyte för alla trä- och träfiberföretag, oavsett storlek. Utöver Forest Hub är Tieto aktiv i flera andra papiNet-initiativ. Ett bra exempel är SDC’s (www.sdc.se) förnyelseprojekt för informationshubbar i Sverige där Tieto deltar genom att bygga det nya meddelandelagret hos SDC och den bygger på papiNet. På samma sätt hjälper Tieto flera branschkunder att anpassa sina system till den nya papiNet-standarden.

Tietos Forest Hub bygger på Business Information Exchange (BIX, www.tieto.com/bix), vilket är en molntjänst för B2B-integration. Tieto BIX används för närvarande av 1 500 direktkunder, 26 försäljningspartners och utbyter nästan 500 miljoner transaktioner varje år. Genom att använda den storskaliga B2B-integrationstjänsten som grund kan Tieto Forest Hub tillhandahålla kostnadseffektiva och pålitliga tjänster inom segmentet HUB och uppfyller kontinuitetskraven för uppdragskritiska processer.

Mer information kan lämnas av:

Jaakko Kuusisaari, Director, Wood and Fibre Solutions, Tieto
jaakko.kuusisaari@tieto.com, mobile +358 (0)40 501 5197

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn