noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Nyckeln till framgångsrik digitalisering är inkludering

År 2020 kommer att bli historiskt av flera skäl.

Kimmo Alkio / december 21, 2020

COVID-19 har varit en unik prövning för den globala ekonomin och har haft en stor inverkan på våra dagliga liv.

Vi ser en snabb accelerering av digitaliseringen i samhället när allt mer sker virtuellt. Samtidigt blir det allt viktigare att säkerställa att ingen lämnas utanför i det nya digitala samhället.

Vid vår kapitalmarknadsdag i början av december uppskattade vi att pandemin kan ha påskyndat den digitala utvecklingen med så mycket som tre år. Mitt i all denna osäkerhet har organisationer och företag inte stannat upp. Istället har vi sett att allt fler tagit betydande steg framåt för att använda digitala lösningar. Detta är viktigt för våra nordiska företags konkurrenskraft och för en hållbar utveckling.

Förtroende – en tro på digitaliseringens fördelar – är en förutsättning för att lyckas. När vi kan förmedla att digitala tjänster är säkra, tillgängliga och inkluderande kan vi se den stora nyttan för individer, företag och samhälle. Vi vet att människor bara kommer att använda digitala tjänster om de litar på dem.

Under pandemin har många arbetat på distans och digitala lösningar och verktyg för samarbete har blivit en kritisk framgångsfaktor för många organisationer. Grundläggande digitala tjänster blir allt mer integrerade i våra liv, men å andra sidan innebär vårt alltmer mångkulturella och åldrande samhälle att vi måste anstränga oss för att säkerställa tillgängligheten för alla. När vi fokuserar på snabba framsteg riskerar vi att bortse från varierade behov. Det är viktigare än någonsin att leverantörer och utvecklare ser till att tjänsterna är tillgängliga och enkla att använda så att ingen lämnas utanför det digitala samhället.

Digitalisering spelar en allt större roll för att möta mänsklighetens viktigaste utmaningar, för att skapa innovation och för att stödja oss i vardagen. Teknik gör det möjligt för oss att erbjuda olika digitala lösningar som till exempel minskar utsläppen i betydande utsträckning. Ny teknik, som blockchain, IoT, AI och molntjänster, möjliggör effektiv användning av realtidsdata och gör det möjligt att minska energiförbrukningen och resurserna, optimera logistikkedjor och utnyttja den nuvarande kapaciteten mer effektivt.

Vi har inte råd att avstå de här möjligheterna. Ett fördjupat och öppet samarbete kommer att öka förtroendet för digitala tjänster och göra det möjligt för samhället att utnyttja möjligheterna maximalt. Även om den tekniska utvecklingen går snabbt, så ska vi säkerställa att ingen lämnas utanför.

 

Kimmo Alkio

VD, TietoEVRY

Kimmo Alkio
CEO

Författare

Kimmo Alkio

CEO

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn