noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fokus på våra kunder

Nu förändras vår strategi, till fördel för våra kunder.

16 november 2021

TietoEVRYs nya strategi inom koncernen kommer att medföra att vi kan bidra med ännu djupare expertkompetens inom de sex affärsområdena som vi satsar på. Förändringen kommer att ge stora fördelar för våra kunder - vårt branschfokus kommer att genomsyra alla våra affärsområden och alla våra kontakter med kunder.

Med andra ord betyder det att vi fokuserar på att sätta våra kunder i centrum och stödja den framtida förändringsresa som måste göras för att klara välfärdsuppdraget i framtiden – det gäller kommuner, regioner och statliga myndigheter.


Vi finns kvar i vardagen

Vår gedigna erfarenhet och förståelse för offentlig sektor kommer våra kunder möta i alla våra affärsområden och alla möten. Expertisen stannar kvar i vardagen, men vårt nyhetsbrev i dess nuvarande form kommer att förändras. TietoEVRYs nyhetsbrev för offentlig sektor kommer att uppstå i nya former efter årsskiftet.

Under de senaste 18 månaderna har vi och våra kollegor satt digitaliseringen i ett sammanhang kopplat till det välfärdsuppdraget som offentlig sektor har. Digitalisering är ett medel och inte ett mål men då krävs det också en vision av samhället och hur tekniken kan bidra till visionen - det digitala folkhemmet. En vision som ni alla i offentlig sektor måste bidra till för att klara de framtida utmaningar samhället står inför.

 

/Bengt-Göran Kangas, ansvarig offentlig sektor

/Venke Bordal, ansvarig försäljning offentlig sektor

/Thomas Brånfelt, ansvarig affärsutveckling och strategi offentlig sektor

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn