noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Den digitala kulturen blir avgörande när Coronakrisen ändrar våra affärsmodeller

13 maj 2020

Krisen vi står inför nu är unik på det sättet att den är tvådimensionell – den slår mot både tillgång och efterfrågan. Vägen framåt måste gå via den digitala omställningen och mot en digital kultur där vi vågar testa helt nya saker.

I veckan blev vi från TietoEVRY inbjudna att leda ett webinar på Västsvenska Handelskammaren, med temat ”Kommer Coronakrisen att ändra din affärsmodell?”. Vi var glada över den stora uppslutningen med ett hundratal affärsledare från företag i regionen. Vi fick chansen att dela med oss av våra insikter och vår kunskap men fick också en möjlighet att stämma av läget ute på marknaden just nu, i den ovanliga tid vi befinner oss i. Det visade sig att mer än hälften av bolagen hade över 40 procent av sin arbetsstyrka hemma. Då pratar vi ändå om företag inom industrin och handelsbranschen. Endast 15 procent trodde att den egna verksamheten kommer att gå tillbaka till normaltillstånd inom ett år.

En kris av den här sorten är unik på det sättet den slår mot efterfrågan när våra vanor i många fall helt pausats. När vi väl börjar se ljuset i tunneln och kanske vill köpa den där nya soffan eller bjuda ut vännerna på födelsedagsmiddag – finns det ens ett utbud kvar?

Vi ser tvära kast i konsumtionsvanor när 70-plussare börjar handla mat på nätet och matvarukedjorna måste hitta nya logistikpartners och betalsätt. De som redan har en affärsmodell som håller för de nya behoven ser en ökning av affärer. Det ”nya normala” tar tid att anpassa sig till för andra som inte kunnat se framför sig en så snabb förändring av behov på marknaden.

Precis som de samhällen som var väl rustade för en oväntad händelse som en pandemi klarar sig bättre så klarar sig också företag med en väl rustad affärsmodell bättre. En studie konsultbolaget McKinsey har gjort visar som väntat att flygbranschen är en av de sektorer som drabbas hårdast. Det betyder inte att flygbranschen inte har gjort sin läxa i digitalisering. Branschen digitaliserades tidigt, men eftersom det finns ett antal delar i affärsmodellen som inte är flexibla så binder det fast bolagen. På skalan ser vi också att bolag inom olja och gas får det svårt, samtidigt som techbolag och läkemedelsindustrin i stort sett är opåverkade. Traditionella banker kommer att få det lite mer kämpigt än nyare bolag inom fintech-sektorn.

Hur ser vi då till att våra företag överlever den här typen av oförutsägbara kriser? Vi är övertygade om att svaret ligger i att vara flexibel och datadriven. Se till att ditt företag finns i molnet. Det ger en möjlighet att kunna skala upp och ner, även i tider av kris. Ingen vet exakt hur efterfrågan på marknaden kommer att se ut i framtiden, men genom att vara datadriven kan du bjuda in dig själv i ett ekosystem och göra dig relevant. Med hjälp av AI kan vi göra säkrare prognoser för att förstå hur resan tillbaka till det nya normala kommer att se ut.

För att lösa de gemensamma utmaningarna krävs kreativitet, samarbete och en flexibel affärsmodell. Om du inte har byggt en affärsmodell som går att stretcha så är det hög tid nu! 

6 aktiviteter som du och ditt företag kan vidta för att klara en kris:

1. Business continuity. Att säkra sin verksamhet är en process som bygger på ett levande förhållningssätt. Det är något man måste underhålla och träna. Testa scenarioplaner och ta hjälp av experter. Avega, som ingår i TietoEVRY, är grymma på just detta.

2. Säkra upp det finansiella. Det är dyrt att ställa om i kris. Stresstesta balansräkningen!

3. Bygg digitala relationer. Få igång hela bolaget, partners, medarbetare och kunder. Det här går inte att göra utan att ha med sig alla inblandade.

4. Förbättra affärsmodellen. En flexibel affärsmodell är nyckeln till framgång här. Att ”bara” digitalisera räcker inte långt om det brister på annat håll. Vi på TietoEVRY är experter inom digitalisering och affärsutveckling och hjälper gärna till!

5. Skapa en digital kultur. Som ledare behöver du vara tydlig med att uppmuntra kreativitet och en kultur där det är okej att testa nytt. Våga distribuera mandat. Se till att det finns möjlighet att testa utan att det leder till en för trög process.

6. Våga investera i digitalisering och digital transformation. Det är här vi ser vägen till framgång. Den pågående Coronakriset har ökat trycket och efterfrågan på digitala tjänster enormt, ändå är det bara början. Digitaliseringen kommer inte att lösa alla problem, men den är en förutsättning för att lyckas med det andra. Det finns en massa kreativitet därute! Se till att fånga upp den.

Författare

Jesper Viktor

Head of Digital Experience, Create Sweden

Författare

Niclas Hansson

Head of Strategy, Tietoevry Create Sweden

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn