noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Designa med slutanvändaren i centrum

Vellinge har tagit sikte på morgondagens välfärd och genomför därför en satsning på digital transformation av kommunens verksamheter.

21 december 2020

Vi har pratat med Thomas Jarbo, Programchef på Vellinge kommun, om arbetet med Vellinges digitala agenda. Vellinge har under de senaste åren fokuserat på att skapa förutsättningar för att realisera digitaliseringens möjligheter. Strategin kan ses som en tre-stegs-raket.

Första steget har varit att erbjuda attraktiva digitala kontaktytor för att stimulera digital interaktion. Därefter har vi satsat på att uppdatera den digitala arbetsplatsen. Detta har varit särskilt viktigt under året med Corona då många jobbat hemifrån. Slutligen har vi nu fått på plats en processplattform som binder samman våra digitala miljöer och möjliggör effektivare processer genom till exempel automation.

Thomas Jarbo, Programchef på Vellinge kommun

Hur har agendan påverkat medborgarna i Vellinge?
Målet är att vi ska förenkla vardagen för våra kommuninvånare, företagare och besökare genom digital service. Vi ser en stadigt ökad trafik och min upplevelse är att våra slutanvändare uppskattar den nya, digitala kontakten, med kommunen.

Vilka är dina 3 viktigaste lärdomar? Kan du ge tips till andra kommuner som står inför samma arbete.

  1. Ta sikte på vilka effekter ni önskar uppnå (kortare ledtider, minskad personalomsättning, sänkta kostnader, ökad kvalitet, förbättrad service osv). Det finns så mycket att göra inom digitaliseringen att det ibland kan vara svårt att veta var man ska börja. Tar vi sikte på effekterna blir det lättare att fokusera på slutmålet: att bidra med värde!
  2. Tänk processer. Rita upp en processkarta först, då blir det lättare att se var det är motiverat med ett enskilt digitaliseringsinitiativ. På så sätt undviker du suboptimering som i värsta fall driver kostnader någon annanstans.
  3. Designa med slutanvändaren i centrum. Lägg om möjligt några extra timmar i början av projektet för att verkligen förstå slutanvändarens behov, det är ju först när tjänsten används som målet uppnås.

Varför är det viktigt att offentlig sektor blir mer digital?
Offentlig sektor står inför stora utmaningar. Andelen äldre och yngre ökar proportionerligt mer än den arbetsföra delen av befolkningen. Det innebär både svårigheter med finansiering av välfärden men också med att säkra kompetensförsörjningen. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många människor som kan bemanna välfärden framöver. Sammantaget driver detta ett behov av omställning där förändrade arbetssätt med hjälp av digital teknik har potential att få en avgörande betydelse.

Vad står på din önskelista inom digitalisering framöver för Vellinge?
De senaste årens satsning på digital utveckling i kommunen har gett Vellinge i ett gynnsamt utgångsläge i denna omställning men det räcker inte med att driva förbättringsarbete. Vi behöver hitta sätt att bli mer innovativa. Att etablera ett systematiskt sätt att jobba med just innovation står högt på min önskelista!

 

I februari arrangerar vi ett webinar om automatiserade verksamhetsprocesser och digitalisering i kommunal sektor, där berättar Thomas Jarbo mer om Vellinges digitala agenda. Håll utkik efter inbjudan och info här på vår webbplats.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Niclas Hansson

Head of Strategy, Tietoevry Create Sweden

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn