noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Behovet av e-tjänster ökar kraftigt under en pandemi

Coronaviruset påverkar i stor grad vardagen för hälso- och välfärdssektorn. I många kommuner är digitala lösningar centrala när det kommer till att hantera epidemins utmaningar.

11 maj 2020

Coronaviruset påverkar i stor grad vardagen för hälso- och välfärdssektorn. Oavsett vilka restriktioner och rekommendationer som bestämts av myndigheterna för att hantera epidemin så måste samhällsbärande funktioner inom vård och omsorg rulla på precis som vanligt. Verksamheterna inom området är sårbara och ställer stora krav på kommunerna att kunna ställa om organisationen på ett smidigt sätt.

I många kommuner är digitala lösningar centrala när det kommer till att hantera epidemins utmaningar. Frågor ställs på sin spets; Hur möter vi medborgarnas behov när fysiska möten inte är möjliga? Hur kan verksamheten effektiviseras? Vilka digitala lösningar finns som kan underlätta verksamheten? Just nu förbereder kommunerna sig även inför alla de framtida utmaningar som förväntas uppstå på grund av coronakrisen. Exempelvis räknar många kommuner med ett ökat behov av försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorg.

Digitala medborgartjänster finns redan på plats

När fysiska möten inte längre är möjliga flyttas dialogen med fördel till e-tjänster. I många kommuner används olika digitala tjänster och system redan idag. TietoEVRY:s medborgartjänster är baserade på en smidig interaktion med verksamhetssystemet Lifecare. Medborgartjänsterna ger brukaren möjlighet att kunna kommunicera på ett säkert sätt med sin handläggare men ger även delaktighet och insyn. Med inbyggda automatiseringsprocesser i verksamhetssystemet undviks även tidskrävande moment där en handläggare manuellt behöver kontrollera och fylla i medborgarens uppgifter i systemet. Hen kan istället fokusera på ärendet och individen samtidigt som systemet förenklar och snabbar upp förloppet på ett säkert sätt.

Bidrar pandemin till ett digitalt språng?

Under den rådande coronakrisen har de flesta kommuner noterat att många arbetsuppgifter går att sköta på distans eller kan effektiviseras på andra sätt. En konsekvens av den unika situation vi befinner oss i kan bli att digitala tjänster tar ett rejält kliv framåt inom välfärdssektorn.
Detta både sporrar och utmanar oss på TietoEVRY att fortsätta utveckla våra produkter och tjänster – tillsammans med våra kunder.

 

Läs mer om Lifecares lösningar för hälso- och välfärdssektorn.

Contact

Jörgen Larsson

Head of Sales Welfare Sweden, Tietoevry Care

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn