noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Arbetar du hemifrån? Det gör hackers också.

Det finns flera saker du behöver tänka på när du arbetar hemifrån under nuvarande pandemi av corona. Hur bibehåller man samma säkerhet hemma som när man arbetar på plats?

27 mars 2020

Arbetar du hemifrån?
Det gör hackers också.


”Att ha ett säkerhetstänk är viktigare nu än någonsin. I dessa pandemitider utnyttjar hackers den rädsla och panik som finns i samhället”, säger Monica Verma, Chief Information Security Officer på TietoEVRY.

Spridningen av Coronaviruset är sen en tid tillbaka klassificerat som en pandemi. En av de viktigaste åtgärderna enligt nationella myndigheter, är att skapa fysiskt avstånd mellan människor för att minimera risken för spridningen.

Den exponentiella spridningen av Covid-19 och har lett till att fler och fler jobbar hemifrån, och det tog inte lång tid för hackers att utnyttja den rädsla och panik som gror i samhället för att sprida skadliga program och skapa bedrägerier.

Brno, universitetssjukhus i Tjeckien, som också var en av COVID-19-testanläggningarna, drabbades av en stor cyberattack i mars. Konsekvenserna av detta blev att individuella system havererade, vilket ledde till en plötslig nedstängning av datorerna mitt under utbrottet av Corona.

Monica Verma, Chief Information Security Officer på TietoEVRY Financial services, delar med sig av några råd för att man ska kunna arbeta hemifrån på ett säkert sätt samt minimera riskerna för attacker.

- Vi lever i surrealistiska tider. Att ha säkerhetstänk är viktigare nu än någonsin. Det är viktigt att skapa en bekväm arbetsmiljö och säker digital interaktion. 


Så säkrar du hemmakontoret under Corona pandemin

Hur kan du skydda dig själv och din organisation när du arbetar hemifrån? Nedan är några grundläggande men effektiva steg att ha i åtanke:

  • Säkerhetstänk är viktigare nu än någonsin! Först och främst, glöm inte bort att du är på jobbet. Se till att du har en bekväm zon där du kan jobba ostört.

  • Var uppmärksam på bedrägeriförsök, skumma mail och klicka aldrig på misstänkta länkar som är relaterade till Coronaviruset. Hackers använder falska coronavirus-domäner för att lura och bedra människor som söker information om viruset och deras mål är bland annat att sprida virus och stjäla digitala identiteter.

  • Hotbilden utvärdera ditt hemmakontor och riskerna med det. Se över din omgivning och gör de förändringar som behövs för att det ska bli säkrare. Var medveten om vem som är närvarande i närheten och kanske lyssnar eller observerar.

  • Skydda dina åtkomsträttigheter, din dator, din hemmaarbetsplats och dig själv. Kom ihåg att logga ut när du lämnar din dator, samt förvara din utrustning på ett säkert ställe.

  • Säkerställ att din router samt ditt virusskydd på dina enheter är uppdaterade. Anställda som arbetar hemifrån bör enbart använda enheter som är godkända av företaget de arbetar på, samt säkerställa att enheterna är uppdaterade.

  • Säkerställ att du följer säkerhetspraxis när du sparar data, även när du är frånkopplad. När det gäller känslig data bör du alltid koppla upp dig med hjälp av VPN. I och med den enorma ökningen av distansarbete, är det viktigt att du förstår när du bör använda VPN och när det inte behövs för att minska belastningen.

  • Anställda som ansluter via sitt WiFi hemma måste se till att de har ett starkt lösenord och undvika att använda offentliga eller osäkra nätverk, till exempel på kaféer. Mitt i den här pandemin bör du inte arbeta från kaféer iallafall för att minska smittspridningen. Se till att din WiFi är inställd på att endast använda WPA2-kryptering.

  • Använd tvåstegsautentisering. Detta kan manuellt ställas in på olika enheter för att säkra dina konton. Misstänker du att du exempelvis blir utsatt för skumma mail, rapportera direkt till IT/säkerhetsavdelning.

Kom ihåg – just nu är det du som är företagets mänskliga brandvägg, och hur du agerar kommer spela en stor roll i hur ditt företag hanterar de nya säkerhetsriskerna som kommer med Corona pandemin.

Säkerhet är A och O för företagets kontinuitet och särskilt kritisk för samhällsinfrastrukturen och tjänster som hälso- och sjukvård, finansbranschen och energibranschen bland annat. Det är viktigt att alla chefer inom säkerhet säkerställer samma säkerhetsmognad som tidigare. I vissa fokusområden behövs en högre säkerhetsnivå pga denna pandemi.

För att säkerställa våra anställdas hälsa och dra vårt strå till stacken för att bromsa Coronautbrottets spridning, har vi bett alla anställda på TietoEVRY att arbeta hemifrån.

Våra anställdas säkerhet och att säkra våra kunders leveranser är våra två största prioriteringar. Nu när mer än 90 % av våra anställda arbetar hemifrån är det extra viktigt för oss att försäkra oss om att vi, tillsammans med alla andra, arbetar på ett så säkert sätt som möjligt så att våra kunder i sin tur kan fortsätta bedriva sina verksamheter.

Det är nu viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt att hålla varandra friska, och säkra.

Chief Information Security Officer

Monica Verma

TietoEVRY alumni

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn