noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Vad blir nästa steg för tillverkning i ett smartare samhälle?

19 februari 2018

Vi står i början på en ny revolution inom tillverkningsindustrin. Digitaliseringen kommer att förändra det sätt på vilket varor och tjänster tillverkas i ett smartare samhälle – på ett sätt som inte liknar något som vi sett tidigare. 

Här följer ett scenario. Föreställ dig en produktionslinje där varje maskin kan köra självständigt, kontinuerligt lära sig nya saker och tillämpa logiskt tänkande för sina funktioner.

Linjen kommer att kunna ta hand om aktuella arbetsuppgifter och sömlöst klara situationer med olika variabler som kan påverka produktkvaliteten. Vid problem, som t.ex. dåliga råvaror, kan den varna andra maskiner i produktionslinjen så att de kan vidta åtgärder för att lösa problemet. Allt detta kan ske utan mänskligt ingripande och så effektivt som möjligt.  

I framkanten 

Är vi alltför optimistiska? Knappast. Maskinvaran och programvaran som behövs blir bara bättre. Det finns redan smarta sensorer och arbetet med nästa generation av avancerade sensorer som kan samla in data för nästan varje tänkbar parameter, är redan i gång. När de införs, kommer resultatet att bli en kolossal mängd högkvalitativ data. Det möjliggör för maskintillverkare att leverera avancerade tjänster för sina utrustningar, för att underlätta ett mer komplext tillverkningsekosystem.

På programvarusidan har framstegen inom artificiell intelligens (AI) gjort det mycket enklare att analysera data. Företagen kan därför skapa datamodeller som gör tillverkningsprocessen effektivare. 

Det är visserligen bra men vi på Tieto anser att detta bara är början. Under de kommande åren kommer nästa stora förändring i tillverkningsindustrin att drivas av Edge-teknik som tar optimering och automatisering till en ny nivå. Idag skickas data som samlas in till molnet, analyseras och skickas sedan till användaren. Den nya tekniken kommer att se maskiner som samlar in, analyserar och använder data direkt. Framväxten av ny Edge-teknik gör det möjligt att utföra komplicerade analyser i realtid på maskinen. Det kommer att minska beroendet av bandbredd till molnet.  

Ett vindkraftverk kan t.ex. generera upp till 5 terabyte data per dag, och en ansluten oljerigg kan generera upp till 10 terabyte data per dag. Fördelarna med att kunna behandla uppgifterna lokalt med Edge-teknik utan att behöva skicka allt till molnet, är helt enkelt enorma! Detta accelererar i sin tur konceptet självlärande autonoma maskiner, som kan förändra hela produktionslinjer på bara några timmar och kanske till och med göra det möjligt att införa uppgraderingar och designförändringar utan produktionsavbrott.  

Framtiden handlar helt om decentralisering 

Användningen av sådana avancerade verktyg tillsammans med den pågående utvecklingen av tekniker som 3D-skrivare, kommer att leda till skapandet av ”plug-and-play-fabriker” som kan tillverka nästan varje tänkbar produkt.

Vi förutser utvecklingen av ”prosumers” där vi konsumenter inte bara köper en produkt, utan får tillgång till designdata för produkten och kan själva skriva ut den på en 3D-skrivare hemma. Det krävs stora förändringar av affärsmodellen för dagens tillverkande företag om de vill fortsätta att tjäna pengar på sina immateriella rättigheter.  

Själva tillverkningsprocessen decentraliseras och fler fabriker kommer att slå ihop  sin produktionsförmåga för att möta  ökade krav från produktionens.  

Potentialen är enorm. Det är kanske därför tillverkningssektorn som traditionellt har varit mycket konservativ, idag arbetar febrilt med digitalisering. Tieto arbetar med ett antal organisationer för att hjälpa dem genom denna förändring och med att välja rätt ny affärsmodell. 

På 1900-talet omvandlade Ford tillverkningen genom att skapa den första moderna monteringslinjen. Över 100 år senare är vi nu redo för nästa stora förändring. Det är dags för tillverkningsindustrin att aktivt ta del  i den här utvecklingen eller riskera att bli irrelevant.  

Vill du komma igång, läs mer här

Rory Moore, chef för affärsområdet Industrial Services, Tieto 

Se Rorys video: Hur kommer tillverkningen att utvecklas i ett smartare samhälle?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vad innebär ett smartare samhälle?

Det finns många aspekter på värdet av ett smartare samhälle. Tietos ambition är att nyttja vår expertis för att fortsätta att forma ett smartare samhälle, som sätter människors behov i centrum - i varje fas i livet. För mer information och exempel på hur vi gör det hittar du på tieto.se/smartaresamhalle

Kontakt

Rory Moore
Head of Industrial Services
+46703707041
rory.moore@tieto.com
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn