noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hur redo är vi för Artificiell Intelligens och ett smartare samhälle?

19 februari 2018

Tänk om personer från 1980-talet kunde förflyttas till år 2018. Allt runt omkring dem skulle ha verkat förtrollande magiskt. De skulle ha känt till mobiltelefoner, men skulle omöjligen ha kunnat föreställa sig de många olika tjänster och användningsområden som våra smarta telefoner klarar nu, eller hur lätt man kommer åt Internet och hur man använder det. De skulle bli förvånade och bestörta över med vilken hastighet tekniken har utvecklats. 

Vi är i en liknande situation när det gäller Artificiell Intelligens (AI) och dess inverkan på våra liv. Det är ingen som förnekar att i framtiden kommer AI spela en viktig roll i våra dagliga liv. Vi förutspår faktiskt att, under de kommande 20 åren kommer AI-tekniken ha en dominerande påverkan på alla områden i livet, från enkla aktiviteter som att köpa en biobiljett till potentiellt betydligt mer komplexa uppgifter som att utföra hjärnkirurgi.   

Vi har redan tydliga indikationer på att dessa AI-omvandlingar kan utföras framgångsrikt. ”Smal” AI (Artifical Narrow Intelligence) används för specifika ändamål och används redan inom vården, i banker och butiker. De hjälper oss redan med många omständliga arbetsuppgifter, som att bedöma ett stort antal medicinska utskrifter, analysera röntgenbilder, beräkna försäkringspremier och för att anpassa vår webbupplevelse. 

De utför även tjänster genom att analysera enorma mängder data och skapa datamodeller som hjälper oss att fatta beslut mer effektivt. Men trots allt detta så är vi nog knappt på nivå 2 på en skala 1 till 10, när det gäller att utnyttja AI:s fulla potential.  

I riktning mot artificiell allmän intelligens  

De goda nyheterna är att vi är på rätt väg för att bättre förstå och tillämpa AI. Just nu arbetar organisationer inom olika industrier på olika sätt för att integrera AI i sina system och bättre optimera verksamheten. Arbetet har redan påbörjats med att utveckla system med Artificiell generell intelligens (AGI) som kan kombinera arbetet av flera smala AI-system som djupinlärning, Augmented Data Discovery, Dialog Engines och Smart Robots, för att nämna några, och utföra en större mängd mer komplicerade arbetsuppgifter.   

Kort sagt, ett system med artificiell generell intelligens kan klara av att styra flera komplicerade uppgifter samtidigt. Det kommer att köra din bil, övervaka din hälsa och dina bankkonton, och interagera med dig med hjälp av en digital profil. Eftersom vi redan använder Siri och Cortana, så är det lätt att förutse att utvecklingen av mer avancerade AI-system är oundviklig.  

Livet kommer att bli intressantare när du förenar avancerade AI-system med drönare och andra smarta robotar. Ett distribuerat system med flera agenter, som vi kallar det. Vi kan även ha flera AI-system som samarbetar med varandra i form av artificiella team. Vi vet redan att människor kan arbeta effektivare tillsammans med AI.

I framtiden kommer vi att ha ännu fler team med människor och AI, kompletterade med smarta robotar eller drönare, och öka andelen komplicerade arbetsuppgifter som de kan utföra framgångsrikt.   

När vi fortsätter in i AI-epoken, är den stora frågan hur väl förberedd världen är för att ta till sig AI. Fortfarande anses AI förbehållet högteknologiska företag. De flesta försöken att göra AI till den normala lösningen har stött på grundläggande begränsningar, som t.ex. bristen på infrastruktur för att effektivt driftsätta AI. Det är därför nödvändigt för myndigheterna att prioritera AI:s utveckling inom olika sektorer och skapa en robust AI-infrastruktur.   

Behovet av en stark AI-policy  

Många myndigheter inser den förändringseffekt som AI kommer att ha på ekonomin, samhället och välbefinnande. För att kunna utnyttja detta effektivt kommer de att fortsätta att skapa en stark AI-policy. En policy som kommer att fastlägga normer för att säkerställa att AI används ansvarsfullt, och att AI-program uppfyller internationella standarder. Det kommer i sin tur att ge en dominoeffekt – det kommer att uppmuntra företag och medborgare att engagera sig i AI med större förtroende.   

Myndigheter och internationella organisationer kommer att satsa mer tankekraft på de regler och förordningar som reglerar AI och dess användning. Framtidens AI-system kommer att vara självlärande maskiner som på ett unikt sätt kan påverka vår värld. Vi måste se till att de regler och bestämmelser som styr AI är utformade för många olika kriterier; ett sådant kriterium är AI:s effektivitet. Men godtyckliga begränsningar kommer bara att förvandla AI till ett snyggt program istället för ett system med enorma möjligheter att skapa förändringar.  

Sist men inte minst måste vi också beakta alla etiska frågor. Vem är ansvarig för en AI:s handlingar? Hur hjälper vi en AI att besluta vilken typ av åtgärder som måste vidtas? Hur hjälper vi en AI att förstå våra värderingar, och även ge en AI förmåga att väga risk mot nytta? Sådana frågor för samman olika tankevärldar, som filosofi och moral. Många organisationer är nu engagerade arbetet med denna typ av beslut, men vi måste påskynda processen om vi kan.  

Vi på TietoEVRY har tagit täten och samarbetar aktivt med myndigheterna för att hjälpa dem att ta fram en stark AI-policy. För att det ska lyckas, krävs ett aktivt deltagande av alla intressenter. Vi skulle alla tjäna på att skapa ett smartare samhälle, ett samhälle som är motståndskraftigt och hjälper oss att förbättra våra liv dramatiskt.   

Christian Guttmann, Head of Artificial Interlligence and Data Science, TietoEVRY
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vad innebär ett smartare samhälle?

Det finns många aspekter på värdet av ett smartare samhälle. TietoEVRYs ambition är att nyttja vår expertis för att fortsätta att forma ett smartare samhälle, som sätter människors behov i centrum - i varje fas i livet. För mer information och exempel på hur vi gör det hittar du på TietoEVRYs Data AI och Analytics

Kontakt

Christian Guttmann
Head of Artificial Intelligence and Data Science, TietoEVRY
christian.guttmann@tietoevry.com
Twitter: @ChrisXtg

Contact

Christian Guttmann

Head of Global AI & Data

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn