noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Klimahub – en lösning för framtiden

En FN-utmärkelse, dagliga stand-up-möten och en vilja att göra skillnad – det var bakgrunden till Klimahub

Siv Martem

Manager, Tietoevry Create Cloud Norway

Klimat har blivit allt viktigare för näringslivet de senaste åren

Allt fler företag vidtar åtgärder för att göra skillnad. Ett av dem är elleverantören Fjordkraft, där klimatet har varit i fokus länge. 2018 ledde deras åtgärder till en FN-utmärkelse, och i kölvattnet av det ställde de sig frågan: Hur kan vi uppnå en ännu större kedjereaktion för att bidra till att nå FNs hållbarhetsmål?

– Eftersom vi inte producerar något har vi inte så stora utsläpp. Därför blev det viktigt för oss att ta reda på hur vi kunde göra skillnad, säger Mette Havre, hållbarhetschef på Elmera Group, Fjordkrafts moderbolag.

Det fanns flera svar på frågan. Ett av dem var att ställa krav nedåt i leverantörskedjan.

– Vi kräver att alla våra leverantörer ska tillhandahålla en klimatredovisning och en lista med åtgärder på hur de ska minska sina utsläpp framöver. Det måste de leverera till oss varje år. Våra leverantörer måste också köpa utsläppsrätter för sina utsläpp, berättar Mette Havre.

Så uppstod idéen till Klimahub – en webbplats där företag, både Fjordkrafts samarbetspartners och andra, på ett enkelt sätt kan registrera sina klimatredovisningar. Med en sökmotor skulle det vara möjligt för företag och privatpersoner att göra hållbara val i sökandet efter leverantörer med några få klick.

"En prototyp för bra teamwork"

Valet av utvecklingspartner föll på Tietoevry Create, som har ett uttalat mål om att jobba med hållbara lösningar. Tillsammans satte de igång med den stora uppgiften att göra klimatredovisningar tillgängliga för alla. Redovisningen består av en rad poster, till exempel företagets produktion, fordon och fastigheter, el och uppvärmning, resor, frakt av varor och avfallshantering. Tillsammans ger dessa aspekter en översikt över företagets utsläpp och klimatavtryck.

– Klimatredovisning var något ganska nytt när vi började. Tidigare var man tvungen att anlita ett företag som gjorde redovisningen åt en. Vi såg behovet av att göra det tillgängligt för de stora massorna, och göra det enkelt, begripligt och kostnadsfritt, säger Stig Aukan, marknadschef B2B på Fjordkraft.

Eftersom ledtiderna mellan lanseringarna var korta behövdes ett team med hög kompetens till projektet. Teamet från Tietoevry Create bestod av utvecklare och designers med lång erfarenhet. De hade möten med Fjordkraft varje dag hela det första halvåret. Siv Martem var projektledare för projektet och kallar samarbetet ”en prototyp för bra teamwork”;

– Produkten tog form under arbetets gång. I utvecklingsfaserna hade vi dagliga möten med Fjordkraft. De kom med synpunkter och input på våra idéer och skisser. Det innebar att vi kunde göra justeringar medan projektet pågick, i stället för att bara få en arbetsbeskrivning och leverera en slutprodukt. Om något inte fungerade kunde vi snabbt och enkelt välja bort det och hitta andra funktioner som var bättre.

I teamet ingick bland andra frontend-utvecklaren Sindre Bøyum, som tycker att processen var givande och spännande;

– Fjordkraft hade vissa önskemål när det gällde funktionaliteten, men inte när det gällde hur den skulle lösas. Den täta kommunikationen och möjligheten att vara med och utveckla produkten under arbetets gång gjorde att vi kände en helt annan delaktighet.

På andra sidan bordet satt bland annat Mette Havre, hållbarhetschef på Elmera Group;

– Tietoevry har varit otroligt engagerade. Utvecklarna och projektledarna i projektet har verkligen tagit det till sitt hjärta. De har kommit med bra input och idéer som har lett till att Klimahub ser ut som det gör i dag, säger hon.

En lösning för framtiden

Klimahub lanserades i oktober 2019 och är ständigt under utveckling. Nya funktioner ska läggas till, men än så länge är huvudfunktionen sökmotorn där man enkelt kan ta reda på om ett företag har en registrerad klimatredovisning, och hur stort deras klimatavtryck i så fall är.

– Vi ville att webbplatsen skulle kunna användas av företag, men också av privatpersoner. Om du till exempel ska renovera källaren kan du gå in och kolla om olika byggföretag har registrerat sig och välja en entreprenör utifrån deras klimatredovisning, berättar Mette Havre.

Hon påpekar att det i dag inte finns något krav på att företag i Norge ska ha en klimatredovisning, men mycket tyder på att det nya europeiska hållbarhetsdirektivet som träder i kraft 2024 kan innebära en förändring i den frågan.

– Landskapet såg helt annorlunda ut när vi påbörjade det här arbetet för tre och ett halvt år sedan. Nu är klimatredovisning uppe på agendan på ett helt annat sätt, säger hon.

Det har också bidragit till att allt fler ser värdet med webbplatsen, som nu närmar sig 450 registrerade företag.

– Det är jättekul att så många redan har registrerat sig. Fler och fler ser nyttan med den, och vi är gärna en ingång till området. Vi har en spännande resa framför oss, avslutar Mette Havre.

Vi accelererar innovation för att skapa hållbart värde. Läs mer om våra tjänster här

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn