noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Nya IT tjänster hjälper Region Skåne sätta medborgaren i fokus

Tietoevry at your service

Utmaningen

Utmaningen Tieto stod inför var att stödja Region Skånes strategi för att modernisera och effektivisera IT-tjänster för personal och medborgare.

Lösningen

Tieto blev vald som huvudleverantör av IT och ansvarar för bland annat användarnära tjänster, service desk, infrastrukturdrift och applikationsleverans.

Om kunden

Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Skåne. Det är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne med ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor i Skåne.

Stödja Region Skånes strategi för att modernisera och effektivisera IT-tjänster för personal och medborgare.

Bättre medborgartjänster

Stödja Region Skånes strategi för att modernisera och effektivisera IT-tjänster för personal och medborgare.

Användarvänlighet möjliggör och förenklar nyttjandet utav digitala tjänster och underlätta för personalen och medborgare.

Användarvänlighet

Användarvänlighet möjliggör och förenklar nyttjandet utav digitala tjänster och underlätta för personalen och medborgare.

Möjliggörs genom SaaS-baserade leveransmodeller med applikationer och mjukvara som tjänst.

Kvalitetssäkring och effektivitet

Möjliggörs genom SaaS-baserade leveransmodeller med applikationer och mjukvara som tjänst.

För Region Skåne handlar IT om att göra livet enklare – både för medborgarna och regionens 35,000 anställda. Därför har man målet att bli Sveriges ledande region i att utnyttja digitala tjänster och verktyg inom hälso- och sjukvården.

Utvecklingen av e-hälsa ska ge invånarna en vård som är mer tillgänglig, trygg och säker. Som en del av satsningen har Region Skånes valt Tieto som huvudleverantör av IT-tjänster inom en rad viktiga områden, såsom IT arbetsplats, infrastruktur, förvaltning och utveckling av applikationer.

Det finns ingen IT som är relevant om det inte finns en användare som drar nytta av det i slutänden. Det är både Tietos och Region Skånes synsätt när det gäller att skapa förutsättningar för en bättre vård. IT ska underlätta för personalen, höja patientsäkerheten och ge medborgarna bättre tillgänglighet till vården.

Ulrika Bergman

Kundansvarig på Tieto

Tieto har samarbetat med Region Skåne i över 40 år och fick nyligen förnyat förtroende som huvudleverantör av IT. I och med de nya avtalen utökar Tieto sin leverans med datalagring och ett helhetsansvar för applikation som tjänst inklusive förvaltning och utveckling. Detta tillsammans med Tietos befintliga leveranser för arbetsplats-IT och servicedesk samt infrastrukturdrift och applikationsleverans ger Region Skåne har en stark sammanhållande partner för IT. Region Skåne säkerställer därmed sina behov av en leverantör som tar ansvar för hela kedjan från användarens gränssnitt till den tekniska infrastrukturen.

Som många andra regioner satsar Skåne mer och mer på SaaS-baserade leveransmodeller med applikationer och mjukvara som tjänst vilket skapar möjligheter för både kvalitets- och effektivitetsökningar. Vidare bidrar Tieto som leverantör till kostnadsbesparingar genom att effektivisera och modernisa lösningar på driftsidan, samtidigt som en mer standardiserad applikationsförvaltning införs.

Ett exempel på hur Region Skåne använder digitalisering för att sätta medborgarnas behov i fokus, är vid läkarbesök. När patienter i Region Skåne idag går på läkarbesök behöver de inte längre gå fram till en lucka och anmäla sig i receptionen. Med hjälp av mobilen kan de istället enkelt checka in och betala via en app, som även visar vilket väntrum patienten ska gå till. 

Framtiden ser minst sagt spännande ut när det gäller att skapa fler smarta lösningar för vården och andra verksamheter. Som exempel utvärderar Tieto och Region Skåne nu möjligheten att använda artificiell intelligens (AI) för att förebygga och förhindra vårdrelaterade infektioner, ett av vårdens stora problem.

Automation och processtöd är områden som verkligen kan göra en stor skillnad för personalen och vårdtagarna. För varje effektiviserad minut får vårdpersonalen mer tid för patienterna. Det handlar ju om att sätta patienten och vårdkedjan i fokus.

Ulrika Bergman

Kundansvarig på Tieto

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn