noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto och Metsä Group digitaliserar skogsskötseln – drönare identifierar angrepp från barkborrar och samlar in information om skogarnas aktuella tillstånd

Tieto och Metsä Group digitaliserar skogsskötseln med hjälp av drönare. Med ny teknik upptäcks skador orsakade av barkborrar i träden i ett tidigt skede så att problemet åtgärdas innan skadorna hunnit bli allt för omfattande. Dessutom inhämtar drönarna mångsidig och tillförlitlig digital information om skogarnas aktuella tillstånd som kan utnyttjas för skogsskötsel och planering.

Enklare skogsskötsel och färre skador

Skadorna från barkborrar på granar syns på de multispektrala bilderna som tas av drönarna långt innan det mänskliga ögat kan urskilja dem. Skadorna ger upphov till förändringar i trädens ämnesomsättning och den nya tekniken visar förändringarna på bilderna i olika färger. Skadorna från barkborrarna åtgärdas genom trädfällning och det förhindrar att de sprider ut sig i ett större skogsområde.

Digital tillförlitlig information revolutionerar skogsplaneringen

Den digitala informationen som drönarna samlar in skapar nya möjligheter i skogsplaneringen. De riktade uppgifterna från skogarna effektiviserar exempelvis hanteringen av terrängarbete. Uppgifterna används exempelvis vid undersökning av regionala, geografiska och trädbeståndsspecifika skillnader – möjligheterna är oändliga. De nya lösningarna är även miljövänliga och stöder hållbar utveckling.

Tieto har tagit fram ett administrationssystem för skogstillgångar

”Vi vill erbjuda våra kunder de bästa lösningarna inom branschen i samarbete med innovativa partner. Drönarlösningen har utvecklats i samarbete med det österrikiska företaget Festmeter och ingår i tjänstekonceptet Digital Forest Twin som Tieto har tagit fram för skogsindustrin. Lösningen möjliggör virtuell administration av skogstillgångar och optimering av leveranskedjan för virkesanskaffning”, säger Jaakko Kuusisaari, verksamhetsledare för Wood & Fibre på Tieto.

Digital Forest Twin syftar på skogstillgångarnas så kallade digitala tvilling som är en detaljerad kopia av föremålet i den verkliga världen. Med hjälp av tvillingarna kan man exempelvis räkna ut skogens värde, styra skogsplaneringen, göra virkesaffärer samt planera och modellera funktioner relaterade till inköp, skörd och transport av virke.

Läs mer om våra tjänster.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn