noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Södras BizTalk hanterar 70 000 meddelanden varje dag

Södras BizTalk utgör navet i kommunikationen mellan Södras verksamhets-, ekonomi- och produktionssystem. Totalt är drygt 50 system ihopkopplade och Södras BizTalk säkerställer att systemen skickar och tar emot rätt information i rätt format.

Utmaning

En av de mest centrala delarna i Södras IT-miljö är att den koncerngemensamma integrationslösningen (Södras BizTalk), baserad på Microsoft BizTalk Server, förvaltas och fungerar. Förvaltningen sker i nära samarbete mellan Tieto, Södra och ett par andra leverantörer. Södra bedriver och bemannar förvaltning enligt förvaltningsmodellen pm3 och är självförsörjande när det gäller drift av BizTalk.

Södras BizTalk utgör navet i kommunikationen mellan Södras verksamhets-, ekonomi och produktionssystem. Totalt är drygt 50 system ihopkopplade och Södras BizTalk säkerställer att systemen skickar och tar emot rätt information i rätt format.

- Med så många ihopkopplade system, och med ett stort antal förvaltningsorganisationer och IT-leverantörer inblandade, är det självklart en stor utmaning att se till att allting fungerar. Sker exempelvis förändringar i ett system så påverkar det flera andra, berättar Ulrik Mannesson, på Tieto.

Lösning

Tieto har ett förvaltningsteam som arbetar dedikerat med förvaltning och vidareutveckling av Södras BizTalk. Tieto står också för olika resurser som utför punktinsatser exempelvis när det gäller tilläggsfunktionalitet. Södra och Tieto har tecknat ett förvaltningsavtal som säkerställer tillgänglighet, trygghet och långsiktighet. Uppkomna fel prioriteras och hanteras strukturerat enligt tre olika servicenivåer med inställelsetider på mellan fyra och 24 timmar.

En viktig uppgift för förvaltningsteamet är att ständigt hantera de förändringar som sker i befintliga system och införandet av nya system. Tack vare BizTalk-lösningen kan Tietos team se till att det nya systemet får den data det behöver från andra system i rätt format.

Resultat

Varje månad hanterar BizTalk-lösningen cirka 1,6 miljoner meddelanden mellan applikationerna i Södras IT-miljö. Det motsvarar nästan 70 000 meddelanden varje dag och det ställs självklart stora krav på en fungerande förvaltning. Den strukturerade förvaltning som satts upp gemensamt innebär såväl en snabb hantering av de fel som uppkommer som en bra översikt och uppföljning.

- Vid våra uppföljningsmöten kan vi visa tydligt om vi levererar bättre, sämre eller precis som avtalat. Det ger Södra både en översikt och trygghet. Vi undviker återkommande fel genom att hitta den grundläggande orsaken, fortsätter Ulrik Mannesson.

Markus Andersson på Södra, är tillfreds med resultatet:

- Vi har fått bättre möjligheter till uppföljning av både kostnader och funktionalitet. Både löpande rapportering över hur integrationerna fungerar och en rutin för att lyfta och lösa återkommande fel, berättar Markus Andersson.

Södra

Södra är en global skogsindustri med över 3 600 anställda som arbetar med allt från skogsskötsel och miljövård till ekonomi, försäljning och produktutveckling. I de tre affärsområdena tillverkas sågade och hyvlade trävaror, interiörprodukter i trä, pappersmassa och biobränsle. Mer än 50 000 sydsvenska skogsägare är medlemmar i Södra.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn