noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Harvestia moderniserar och integrerar sitt virkesförsörjningssystem med ekosystemtjänster

Harvestia tar hjälp av Tieto för att modernisera sitt IT-stöd för virkesförsörjning. Förnyelsen kommer att möjliggöra en mer avancerad och effektiv styrning av virkesförsörjningen med förbättrad användbarhet. Denna lösning tillåter Tieto att föra samman olika aktörer inom virkes- och fiberförsörjningen i ett och samma ekosystem.

Harvestias befintliga virkesförsörjningssystem moderniseras med en utökning i form av ett planeringsverktyg som är en del av Tieto Intelligent Fibre Flow (TIFF) där man planerar transport och försörjning av virke. Tieto kommer även att integrera systemet med Trimbles tjänst LogForce för att möjliggöra såväl operativ planering som fordonsplanering och styrning av virkestransporten.

”Genom att uppdatera vårt virkesförsörjningssystem hoppas vi kunna förbättra styrningen av virkes- och fiberleveranserna till våra kunder och öka effektiviteten på våra transporter tillsammans med våra logistikpartners”, säger Pekka Kauranen, CEO på Harvestia.

Som en del i moderniseringsprocessen kommer Tieto att tillhandahålla en lösning för att ansluta Harvestias virkesförsörjningssystem till den finska digitala handelsplatsen för virke som just nu är under uppbyggnad. Tack vare detta kommer Harvestia kunna öka effektiviteten i virkesanskaffningen, eftersom de får bättre tillgång till virkesmarknaden i realtid.

”Vi är väldigt glada över att ha kunna stödja Harvestias affärsförnyelse. Våra lösningar för virke och fiber är grundade i ett ekosystemtänkande och i det här projektet kan vi sammanföra olika aktörer inom virkes- och fiberförsörjningen”, säger Jaakko Kuusisaari, ansvarig för lösningar inom virke och fiber på Tieto.

Mer information kan lämnas av:

Jaakko Kuusisaari, Director of Wood and Fibre Solutions, Tieto
Tel: +358 (0)40 501 5197 e-post: jaakko.kuusisaari@tieto.com

Pekka Kauranen, CEO, Harvestia
Tel: +358 (0)500 442 062 e-post: pekka.kauranen@harvestia.fi

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com/se/

Harvestia Oy är Powerflute Oyj:s virkesanskaffningsbolag. Harvestia köper aktivt björkfiber för Savon Sellus behov i Kuopio. Dessutom anskaffar Harvestia virke åt samarbetspartners. Tyngdpunkten för Harvestias virkesanskaffning är i Norra Savolax, Södra Savolax och sydöstra Finland.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn