noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tjänster och utbildning

Tietoevry tillhandahåller utbildningskonsulter specialiserade per skolform, med bakgrund i skolans verksamhetsområde och stor erfarenhet av skoladministration.

Våra utbildningskonsulter kan hjälpa till med kundspecifik utbildning eller processtöd utifrån kundens behov och önskemål. Vid uppstarten av Edlevo så planeras utbildning in inom projektet i samverkan med kunden och våra projektledare som har en bred erfarenhet av projektledning inom offentlig sektor

Support
Vår Kundsupport omfattar samtliga produkter och moduler inom Tietoevry Education och består av en mottagande Service Desk, supportagenter med specifika kompetenser inom Edlevos alla delar samt agenter med djupare teknisk kompetens.

Vår support baserar sig på ITILs grundläggande processer och inkluderar roller såsom Incident Manager och Problem Manager.

Där leveranserna kräver så har vi också en övergripande sammanhållande roll, Continuous Service Manager (CSM) som bevakar att den leverans vi utför hanteras enligt avtalade och överenskomna processer och rutiner.

Mats Söderlund

Head of Product Services and Delivery Management

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn